Bijbel versus Koran

Als Wilders de Koran wil verbieden, blijft het natuurlijk de vraag waarom hij de Bijbel niet wil verbieden. Een vergelijking:

bijbel_versus_koran.jpgbijbel_versus_koran.jpg

54 REACTIES

 1. http://skepticsannotatedbible.com/index.htm
  http://skepticsannotatedbible.com/quran/index.htm

  De rest van de teksten moet je zelf maar even uitzoeken:
  http://www.gnosis.org/naghamm/nhlalpha.html
  http://www.gnosis.org/library/scroll.htm

  Bekend en berucht is in ieder geval de laatste regel in de (Koptische) Gospel van Thomas (114):
  Simon Petrus zei tegen hen “Laat Maria van ons weggaan, want vrouwen zijn het leven niet waard.”
  Jezus zei, “Ikzelf zal haar leiden om van haar een man te maken, zodat ook zij, net als jullie mannen, een levende ziel mag worden. Want iedere vrouw die zichzelf een man maakt zal het koninkrijk der hemelen binnengaan.”

  Wanneer je dit letterlijk neemt, dan zou je kunnen denken dat dit een misogyne aansporing is van Jezus aan het adres van alle vrouwen om een geslachtsveranderings-operatie te ondergaan, omdat dit de enige manier is om hun ziel te redden.

  De achtergrond hiervan is in werkelijkheid dat vrouwen als incomplete of niet-volgroeide mannen werden gezien in de culturele context waarin die teksten zijn geschreven. Er wordt hier uiteraard gedoeld op het geestelijke aspect hiervan. Maar ook met de juiste context erbij is het natuurlijk nog steeds een sterk staaltje misogynie naar huidige maatstaven.

 2. Het christelijke geloof heeft zich te houden aan het nieuwe testament .
  Met de komst van Jezus is het oude testament komen te vervallen.
  De christelijke leer gaat over jezus christus.

 3. Nee, de geselecteerde boeken uit het OT horen ook bij de canon (alle canons die we kennen zijn van de voorlopers van de katholieke orthodoxie) en dus bij het “christelijk” geloof. De 4 Gospels van de canon bijv. bestaan grotendeels uit gerecyclede en gereinterpreteerde (midrash) teksten van het OT.

  http://www.bibleinterp.com/articles/Thompson_Creating_Biblical_Figures.htm
  http://www.perseusbooksgroup.com/basic/book_detail.jsp?isbn=0465085776
  http://home.ca.inter.net/~oblio/home.htm

 4. Stelletje idioten. Je kunt de canon wel meerekenen. Maar het echte evangelie draait om het nieuwe testament. De koran is niet de vervanger van het nieuwe testament. Het is maar een vrijwel compleet nageaapt schift En daar geloven dan mensen in.

  De meeste, nee alle mensen hier hebben nog noot de koran compleet doorgelezen. Je zou het eens doen. Dan praat je wel anders.

 5. Uiteindelijk komt alles op hetzelfde neer! Conclusie? Als je je in een relatie bevind (echtelijke) en getrouwd bent, hoor je trouw te blijven. Doe je dit niet, moet je voor de gevolgen optreden…enz. Als het in dit leven niet gebeurd, dan in het hiernamaals. Bijbel en Koran zijn 1 overtuiging in 2 verschillende woorden. Alleen gaan wij allen achterkomen als het te laat is.
  Een fijne en trouwe avond.
  xxx

 6. ach na 33 jaar in nederland te zijn heb ik wel geleerd dat iemand die oprecht is een goed mens is nooit maar dan ook nooit iets hatelijks zou kunnen zeggen over zowel ons heilig boek als de andere want inderdaad elk boek verwacht dat je oprecht tegen alles aankijkt en niet met een bekrompen mening komt want natuurlijk vind een islamitische vrouw het niet leuk om bedrogen te worden maar dat wil een christelijke vrouw ook niet laat staan een joodse vrouw want dan komt het weer op het zelfde neer en als wij iderdaad zo vol zijn van elkaar dan lees elke boek nog een keer over want hypocrytie is wat er nu speelt ik ben beter want bij mij krijg je meer vrijheid maar onder die zelfde vrijheid is men met beledigingen begonnen die zelfs voor mij als moslim af en toe ondraagelijk zijn ik lees van allerlei berichten in de krant over pastoors die het niet kunnen nalaten om van de kleine kinderen af te blijven maar wil dat zeggen dat elke pastoor dat doet neee maar ook al lees ik het bijna maandelijks in de krant wil ik niet zo bekrompen denken oke ik hoop dat andere mensen dit ook niet doen een moslim die anders denkt is niet alle moslims zoals alle pastoors nou ik hoop dat het wat uithaalt veel geluk allemaal met een vredelievende bestaan onder de goeie en slechte medelanders asalaam oe alaikoem

 7. ook wil ik kwijt dat ik al anderhalf jaar met een koptische meisje ga die moslim is geworden elhamdoelilah en dat is echt van haarzelf gegaan ik heb haar niet gevraagd of ze het zou willen worden of toch wel in het begin van onze relatie maar toen zei ze volmondig ik zou het nooit worden maar kijk gods wegen zijn ondoorgrondelijk zij is degene die mij na het geloof heeft gestuurd dus ook onder ede koptiesche zijn er mensen die mensen moslimiseren hoe gek het ook klinkt dus sluit ik af met gods wegen zijn ondoorgrondelijk rechtstreeks uit de bijbel na de koran mooi he ben er ook wel een beetje trots op ik bedoel op mijn vriendin/aanstaande vrouw na de ramadan insha allah

 8. Ik ben zelf Christelijk, maar ik ga ook met moslims om. Ik heb dit jaar met ramadan mee gedaan en vind het goed om zo ook te kijken naar anderen.
  Wilders vind ik echt niet normaal meer. Ik vind dat zijn opvattingen veel te ver gaan. Hoe bedoel je, de Koran verbieden?! Dat is een heilig schrift, dat kan je gewoon niet verbieden! Ook moet hij maar eens even kijken naar de grondwet.. Dan zal hij bemerken dat het tegenstrijdig is. Ik vind het echt niet normaal meer wat er gebeurt!
  En op zich heeft de Bijbel hetzelfde princiepe als de Koran: LIEFDE!
  xxx

 9. Mélissa ik ben blij om te lezen dat een cristenen de islam respecteerd.
  want ik ben tot nu toe niemand tegen gekomen die dat doet letterlijk of je geloofd me of niet.

  ik vind dat moslims andere geloven moeten respecteren (het staat ook in de koran dat we het moeten doen) en ik vind dat andere geloven ons moeten respecteren.

  Mélissa ik hoop dat jij je meer in de islam gaat verdiepen en op een dag mijn zus word (in het geloof) insha allah.

  en wilders daar kijk ik niet eens meer na ik weet waar hij op uit is en ik weet dat het hem nooit zal lukken dus ik breek mijn hoofd er niet over.

 10. Boeiende gesprekken..
  Iedereen heeft een eigen mening erover maar het is duidelijk dat er niet zomaar geoordeeld mag worden over een bepaald geloof of een heilig schrift.
  Ik ben ook Christen en leef ook hiernaar maar heb respect voor alle andere geloven.

  Ik denk zelf dat het hele onderwerp te veel overtrokken is.. het lijkt wel alsof alle geloven zich willen bewijzen tegenover de andere; Islam is beter dan Christendom en andersom!

  Sowieso merk ik dat binnen geloven er al anders tegenaan gekeken wordt. Ik geef les op een basisschool waar veel culturen voorkomen. Daar wordt soms het volgende gezegd: Ik moet van mijn geloof vanaf mijn tiende een hoofddoek dragen, jij mag het zelf bepalen van ‘jouw’ geloof!

  Dat laat al zien dat binnen culturen en geloven er verschillen zijn! Geen mens is hetzelfde, laat staan de kijk op het geloof!!

  Probeer elkaar gewoon te respecteren in elkaars geloof, normen en waarden!
  Cliché maar toch is het wel een begin naar een samenleving waarin wél culturen en geloven met elkaar samen kunnen gaan!

 11. Die lelijke stink hond Wilders kind van een varken die weet niet waar die over heeft die lelijke kutkind heeft haat aan de moslimsgemeenschap ik weet niet waarom hij in de 2e kamer zit het is gewoon een vies tering ezel die verdient een —edit—

 12. wilders heeft het niet over molsims maar over de koran. dat is een verschil. jullie vatten alles veel te persoonelijk op

  maar ja de bijbel of koran wie die volgt is ziek. jullie aanbidden een god, die de grooste deel van de mensheid naar de hel stuurt die voor eeuwig moeten lijden. wie wilt nu zoulke goden aanbidden.

 13. @ wicked.

  De God die wij aanbidden heeft mensen regels gegeven, met gevolgen als je ze opvolgt, en als je ze niet opvolgt. Hij heeft ons zoveel moois gegeven wat alle ongelovigen willen zien, en er is een duidelijke regel, gelooof je niet in mij, dan ga je naar de hel.

  Dus hij stuurt alleen mensen er naar toe die het verdienen 🙂

  Kijk om je heen en je ziet bewijs dat God bestaat. Kijk alleen naar je lichaam, en je hebt niet meer bewijs nodig. Maar mensen zijn blind, en willen de schuld op God afschuiven.

 14. “en er is een duidelijke regel, gelooof je niet in mij, dan ga je naar de hel”

  Die vorm van chantage en bangmakerij is de reden dat er zoveel gelovigen zijn.
  En zorgt ervoor dat mensen hun gelovingheid gaan bewijzen in de vorm van geweld.
  Geloven betekent iets aannemen wat je niet zeker weet.
  Geloven betekent , niet zelf nadenken, maar volgen.
  geloof is een verzamelwoord om te verklaren wat je niet snapt.
  Alles kunnen verklaren met de woorden:
  god is groot.
  god heeft het zo gewild.
  gods wegen zijn ondoorgrondelijk

  Zonde dat die god de oorzaak is van zoveel geweld, oorlog.
  En ook de reden is dat complete volksstammen elkaar haten.

  En als ik naar mijn lichaam kijk besef ik dat een heleboel jaren geleden mijn vader met mijn moeder heeft gevreeen, en daar had god geen reet mee te maken.
  En dat is het probleem met geloof, er bestaan geen bewijzen over god, anders had het geen geloof geheten,

 15. ce moi dit is gewoon weer achterlijk gelul van een gelovigen. of god bestaat of niet of in welke vorm dan ook doet er niet toe. het is religie die het zo stom maakt.
  lees de koran of de bijbel maar, denk je nu echt dat de “woorden” zijn van een all-machtige god. volgens mij ben jij blind.

 16. In jouw Bijbel staat dat de Aarde plat is. Er zijn mensen op de brandstapel gezet die het tegendeel beweerden. En de reden daarvoor is dat er een heleboel uitspraken staan in de Bijbel die een platte Aarde vereisen als het letterlijk genomen niet compleet onzinnig wil zijn, bijvoorbeeld in Daniel 4:11 kan een boom zo groot worden dat hij van ieder punt op de Aarde kan worden gezien. Dit wordt ongeacht hoe hoog die boom is inderdaad een tikje moeilijk op een ronde Aarde nietwaar? Of bijvoorbeeld vgls Job 38:13 heeft de Aarde uiteinden voor een God om aan te pakken om de goddelozen er af te schudden. En de Bijbel gaat, in de geest van die vervlogen tijden waarin het is geschreven, ook uit het van het beeld van de Ptolemeische sferen, oftewel dus dat de Aarde om de Zon en de Maan draait en waarin de Aarde het onbeweegbare centrum is. Check bijvoorbeeld 1 Kronieken 16:30, Psalmen 93:1, 96:10, 104:5. Jesaja 45:18 enz. enz.
  Over de regels rond het doden in de Bijbel van OT tot NT kunnen we boeken schrijven. Zeker is in elk geval dat de regel “gij zult niet doden” door christenen nu juist van alle religieen in de geschiedenis van de mensheid het allerminste in acht werd genomen en daaraan is vandaag de dag geen sodemieter aan veranderd.
  Men vind voor ieder tijdsgewricht gewoon een nieuwe Jezus uit om de troepen aan te voeren:
  http://www.theage.com.au/articles/2004/04/08/1081326877117.html

 17. Fuck! Net verkeerd om geschreven. Bedoeld te zeggen is uiteraard dat de vgls de Bijbel de Aarde het onbeweegbare centrum is waaromheen o.a. de Zon en de Maan draaien.

 18. Moslims mogen echter alleen doden als zelfverdediging. We dienen dit op te vatten als agressie met agressie vergelden. (2:195) In het Oude Testament was deze regel ook van toepassing. Het “bemin uw vijanden” en het “wie u op uw linker wang slaat, keert hem ook uw andere wang toe” van Jezus staat hiermee in schril contrast. Op zich is het geen wonder dat het Jodendom en de Islam in een doorgaande geweldsspiraal terecht zijn gekomen.

  Je hebt geen leven gegeven, je hebt ook niet het recht om leven te nemen. Amen

 19. Het ALLERBELANGRIJKSTE verschil:

  Bij alle geloven is het zo dat je in de hemel kunt komen als je goed leeft. (door gedrag en door de wetten en regels na te komen en te geloven wat er staat)

  Alleen bij het Christendom is het zo dat je pas gered bent als je Jezus aaneemt als je verlosser. Als je erkent dat God hem heeft gestuurd en dat Hij voor jouw zonde gestorven is.

  Wat Nasirah zegt:

  Uiteindelijk komt alles op hetzelfde neer! Conclusie? Als je je in een relatie bevind (echtelijke) en getrouwd bent, hoor je trouw te blijven. Doe je dit niet, moet je voor de gevolgen optreden…enz. Als het in dit leven niet gebeurd, dan in het hiernamaals.

  Dit is duidelijk een voorbeeld van het naleven van de regels en geboden. (die overigens totaal verschillen met die van de Bijbel). Hiermee ben je in de Christelijke geloofsovertuiging NIET gered!

 20. zal jullie een bewijs geven,in de nacht als de sterren aan de hemel staan,krijg je rust kan je lekker slapen,als de zon aan de rand van de hemel staat,kan je voorzieningen zoeken,voor een man,is er een vrouw geschapen die hem gezelschap houd,de dood,doet bewijzen dat het leven kort is en snel afgelopen,een teken dat je zwak bent,dat allah geschapen heeft dat alles van hem is we hebben niks te willen we zijn van hem we gaan tot hem terug hij heeft ons gemaakt de natuur we moeten blij zijn dat we de aarde mogen bewonen dat we een naam gekregen hebben dat we ouders hebben alles komt van hem hij geeft en ontneemt,teken in verschillende mensen van kleuren zwart geel bruin en wit om te kijken hoe we met elkaar om gaan de beste goeie rechtvaardige mens zal beloond worden regels van allah staan vast wij geloven in allah in proftenen en laatse profeet is mohammed vrede zij met hem moge allah ons goeie mensen maken en ons beschermen tegen onze onzichtbaren en zichtbaren vijanden mogen we in zijn belangen vallen mogen we rusten in zijn mooie tuinen

 21. Bullshit allemaal…..

  De vraag is waarom wil bimbo Wilders de Koran verbieden? Omdat het een verschrikkelijk gewelddadig boek is…….. ‘ooooeeeehh’.

  Nou elk boek met verschrikkelijk geweldadige dingen moeten verboden worden dus ook…….het boek waar die citaten uit komen……maar……daar heeft men het niet over….want het is niet Islamitisch……..dus mag het wél gewelddadig zijn toch?

  En biatch….. trek niet een conclusie of mensen dingen wel of niet gelezen hebben, ik betwijfel, gezien jou opmerking, of je uberhaupt ooit iets gelezen hebt….

 22. Beste Jamal28

  je zegt “de beste goeie rechtvaardige mens zal beloond worden “.

  Ben je het er dan niet mee eens dat wij allemaal zondaars zijn. Wij zijn allemaal schuldig aan het overtreden van Gods wetten. Wie heeft er nog nooit gelogen? Wie heeft er nog nooit gestolen? enz.
  Wij kunnen pas rechtvaardig worden als wij vergeving vragen om onze daden. We kunnen alleen vergeven worden als we dat vragen in de naam van Jezus. God heeft Hem gestuurd om te sterven voor onze zonden(de zonde te overwinnen). Dat is de enige weg tot de hemel.

  Als we beoordeeld worden op onze daden betekent dat iedereen die zich goed gedraagt (naar de wet) gered is. Maar hoe kan een ZONDAAR die goede werken doet gered zijn? Gaan Zondaars naar de hemel? Denk daar eens serieus over na.

 23. petr
  Het is moeilijk voor jullie om het te begrijpen want jullie weten geen reet over de islam maar later pas zullen jullie spijt krijgen en dan is er geen herkansing meer (hel is de einigste oplossing )

 24. Wat een typfouten, voor zulke “hoog uit de grond” opkomende personen(quasi-intellecten)

  Religie is gewoon suf, en Wilders is gewoon een dommie.

 25. he biaatch ik heb de koran meer dan 9 keer uitgelezen hamdoelilah
  en burgenmeester ik geloof in allah om dat hij bestaat en niet omdat ik bang ben maar omdat god mij arahma toont en jou niet
  en weet je de bijbel en de torah komen voor in de koran
  maar dat wil niet zeggen dat je de bijbel of de torah moet gaan lezen henk uit rotterdam
  ik ben bezig met koran uit mijn hoofd leren en bestudeeren dat moeten jullie ook doen moslim broeders en zusters dan kom je de waarheid vanzelf tegen
  dus ga maar eerst de koran lezen allemaal dan heb je genoeg te doen
  ik heb geen tijd voor christene of jooden die liegen allemaal
  de christenen zeggen jezus is god hoe kan dat nou god is toch geen mens jezus was een profeet ik heb veel respect voor hem (in sorah ale 3mran kun je over hem lezen)
  en de jooden zeggen 3uzayr is de zoon van god leugenaars allah heeft nog een zoon of dochter of vriend en dan zeggen de mensen van de boek (jooden en christen) wij zijn gelieveden van allah hoe ken je nou gelievedev van god zijn als je over hem liegt
  weet laat dit maar over aan allah hij zal ze wel goed straffen voor hun domheid
  groetjes aan alle moslim broeders en zuster

 26. Ben je het er dan niet mee eens dat wij allemaal zondaars zijn. Wij zijn allemaal schuldig aan het overtreden van Gods wetten. Wie heeft er nog nooit gelogen? Wie heeft er nog nooit gestolen? enz

  Dan ben jij ook nep, want dan heb jij deze site alleen maar om van je schuld gevoel af te komen ofzo, ?

 27. de christelijke wereld heeft natuurlijk een verlichting meegemaakt en daardoor is er nu sprake van een rechtsstaat waarin individuen duidelijk hun rechten en plichten duidelijk zien verankerd. er zijn nog wel traditionele christenen die het graag anders zien, maar die gaan de boel echt niet terug draaien. de meesten hebben nu vooral een wetenschappelijke kijk op het bestaan. het zou vanuit de huidige situatie kul zijn om de bijbel te verbieden als het vooral nog een boek is die het historisch erfgoed duidelijk maakt. de koran heeft daarentegen standpunten die breed worden gedragen en niet bijdragen tot integratie. ben overigens niet tegen een ban!

  ASHLIHI, tunnelvisie is het laatste wat je moet willen. verdiep je eens in boeken over atheisme in de bibliotheek. al was het maar om een vergelijking te kunnen maken.

 28. ” De christelijke wereld heeft natuurlijk een verlichting meegemaakt ”
  Ga eens praten met al die door geestellike misbruikte kinderen,of met de dames die zijn blijven zitten met een kindje van de pastoor die het celibaat “even” vergat

 29. pff… weer van die dramatische kulvoorbeelden. perverts heb je overal, zelfs in de arabische wereld beste henk. de kans dat je daarmee wegkomt is in die dictaturen voor veel mensen ook groter, dan heb ik het niet eens over de extreme taboes en consequenties. het is nu eenmaal een feit dat hier de regels niet meer worden gedicteerd door de kerk om bij het verhaal te blijven, maar door wetboeken. waarbij de waarden van etnische minderheden wat minder worden gestuurd door de daarin vastgelegde maatschappelijke normen.

 30. Ravinder,
  Helaas is het zo dat bijna bij alle feiten waarin het geloof betrokken is men te maken krijg met dramatiek.
  En dan ongeacht het geloof wat die mensen beleiden of wat zij menen te beleiden.
  Veel zaken worden afgedaan met de noemer geloof,en uiteraard over de gehele aardkloot in elk dorp en achter elke boom.
  Dat zijn we wel met elkaar eens.
  Maar de stelling van jou dat we hier niet meer gedicteerd worden door de kerk is een op zijn zachts gezegd niet correct feit.
  Im vele gedeeltes van ons land is wel de wet van kracht ,maar bepaald de geloofsgemeenschap hoe men leeft en is onderlinge afstraffing nog een heel gewone zaak.
  Verbanning uit een kerkgemeenschap komt hier in ons land nog gewoon voor.
  Dit alles wordt met de mantel der liefde ( lees: van de geestelijke) bedekt en men kijkt gewoon in in ons land de andere kant uit.
  Maar zodra er in dit land iets is wat buiten de z.g. Joods/Christelijke tradities en aanhang valt breekt gelijk de pleuris uit en roept men hel en verdoemenis over de ander af.
  Je zegt dat men in bepaalde landen men meer kans heeft om weg te komen met pervers gedrag,maar dat waag ik te betwijfelen ondanks dat je misschien gelijk heb als het gaat om landen die de andere kant uitkijken bij kinderprostitutie.
  Maar ik denk dat er in vele landen gevallen van pervers en extreem sex gedrag voor ons onbekende straffen worden uit gedeeld die wij niet kennen en dit tuig wat zich daar aan schuldig maakt “opruimt” zonder er al te veel tijd aan vuil te maken.
  Jij zal daarnaast ook wel weten dat er ook in de Bijbel en de Torra zaken staan die ook niet bijdrage tot de integratie,maar hier niet hard op worden geroepen,maar wel degelijk worden gehanteerd in bepaalde geloofsgemeenschappen in dit land.
  Nu niet moe worden en zuchten ,maar gewoon wat lekker te drinken nemen en een antwoordt verzinnen!!!!

 31. het is toch echt een gegeven dat geloofsafval in nederland hard heeft toegeslagen, ingeruild voor individuele vrijheden met daarbij de vorming van een sociaal vangnet.

 32. Er is nooit een onderzoek geweest naar het geloofsgedrag van de inwoners van in land gestoeld en gebaseerd op de afkomten van het geloof.
  M.a.w. de genoemde aantallen van gelovigen in de christelijke/joodse zin zijn gebaseerd op “natte vinger werk'”.
  Dat het uiteraard verschilt van de jaren 50 is geen punt,maar het aantal is niet echt goed bekend.
  Zo zijn er nog veel gelovigen die niet in een kerkregister meer staan ingeschreven en geen diensten meer bezoeken.
  Maar zij zijn wel degelijk gelovig en beleven het op hun eigen manier.
  Of is deze reactie van mij nu ook weer zoals altijd volgens jou eenzijdig en daarmede zwak?
  Of roep je de hulp van de moderators in ?

 33. je gelooft dat daar geen onderzoeken naar zijn gehouden en dat het maar natte vingerwerk is, tja. dat mensen nog wel iets op hun eigen manier beleven klopt dan in steeds grotere mate weer wel… waardoor komt dat en tot wat voor gevolgen heeft dat geleid?

 34. @henk. Onderzoek genoeg geweest. Diverse boeken verschenen hierover. Ik heb er zelf wat boeken en publicaties over gelezen. Genoeg informatie dus.

  En het gaat in de eerste plaats niet om aantallen, maar om hun plaats en invloed in de maatschappij. Informatie genoeg daarover voorhanden.

  Maar misschien wil je dat niet lezen? Omdat je dan je vooroordelen over sommige (streng) christelijk gelovige gemeenschappen moet bijstellen. En dan kun je niet meer gefrustreerd lopen afgeven op die geloofsrichting.

 35. Nu dacht ik toch echt dat ik met ravinder aan het praten was ,maar daar kom het zevenzeikertje ook weer om de hoek kijken.
  Hij wil graag laten zien dat hij ook met google kan werken en denkt nu dat er weer wat af te zeiken valt.
  En gefrusteerd ben je waarschijnlijk zelf al van huize uit sedert je geboorte.
  Je bent en blijft een zielepoot.

 36. in plaats van inhoudelijk diep te gaan komt henk altijd met dramatische eenzijdige voorbeelden die de andere partijen net zo goed kunnen aanvoeren en werkt dat niet, dan gaat hij op zoek naar manieren om iemand persoonlijk te raken. zwak mannetje…

 37. Mensen waar hebben jullie het over? De Jodendom en de Christendom bestaan helemaal niet al die profeten volgden de Islam (overgave aan 1 God) Ja en dat deed ook de masih (masias) Isha (tegenwoordig Jezus genoemd) de zoon van Mariam (Maria).
  En de mensen die zeggen dat Mohammed (vzmh) een valse profeet is en dat ie alles overschreven heeft kom dan met een gelijksoortige boek (weet dat de koran nooit is veranderd dan kan je zien hoe de thora en de bijbel ver vanaf zijn komen te liggen met hun veranderingen.

 38. Mensen mensen toch, waarom al die haat tegenover elkaar! Weten jullie dan niet dat er maar 1 god bestaat en dat wij “de mens” de grootste boosdoeners zijn!!!! We moeten allemaal elkaars geloof respecteren ongeacht wat we erover denken!!
  Ik ben moslim en ik verdedig de koran zelfs al moet ik mijn leven ervoor geven!!De Koran is weliswaar het enigste boek dat origineel is gebleven, de andere boeken zijn niet authentiek gebleven en daarom dat allah onze profeet heeft gestuurd met De Koran!! Als deze andere boeken niet vernietigd waren of herschreven waren dan zouden die ook erkend zijn maar helaas zitten ze allemaal vol fouten! Ik daag iedereen uit dat zegt dat de koran de woorden van onze profeet zijn om een soortgelijk boek te maken!!! Onmogelijk!!! Er zit veel meer in dan alleen woorden alleen! Zelfs de woorden namen enz… zijn perfect in verhouding met elkaar, het is toch wonderbaarlijk als je weet dat de koran geopenbaard is op ik denk een 21 jaar tijd en pas na de dood van de profeet vzmh) is samengesteld in 1 boek!! Het probleem is dat de meeste van jullie totaal geen weet hebben van de koran, wat erin staat en het ontstaan ervan! julliie reacties jzijn gebasseerd uit opvattingen die jullie hebben gehaald uit de media dat jullie dagelijk brainwashen(INJECTIENAALTHEORIE)!!! Verder een goed weekend gewenst aan al mijn menseljike broeders, ongeacht godsdienst!!!!!! Moge Allah ons allemaal op de juiste weg leiden!!!

 39. Wat een onzin!…ha,ha…In vergelijking met de Koran wordt vaak tegengeworpen dat ook de Bijbel intolerant is en met een zekere regelmaat terreur beschrijft. Maar dan verwijst men altijd naar het Oude Testament(dateert uit de periode voor Christus),waar zijn ook teksten te vinden, waarin oproept tot geweld.Maar die teksten hadden betrekking op specifieke gebeurtenissen. Het waren opdrachten, geen voorschriften die tot op de dag van vandaag gelden.Een algemene oproep om tegen niet-gelovigen te strijden, komt in de Bijbel niet voor.Dus om te zeggen dat ‘er in de Bijbel ook geweld voorkomt’ is schandalig banaal en misleidend.En de teksten in de Bijbel zijn juist geformuleerd als historische verhalen, waarbij de gebeurtenissen in een ver verleden zijn geplaatst.Maar,de inhoud van de Koran is zo geformuleerd, dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan moslims van nu…https://zlj13051967.wordpress.com/2017/01/06/open-je-ogen-voor-de-islam-ze-sluit/

 40. Met de komst van Christus werd de leer op essentiële punten aangevuld in het Nieuwe Testament of gewijzigd zoals Christus heeft gezegd: »Ik ben gekomen om de wet te vervolmaken.« In de nieuwe aanvullende leer stelt God de liefde, verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid centraal(Mattheus 5.44: “hou van je vijanden en bid voor degenen die je vervolgen”).Jezus verbood het gebruik van geweld en zei dat iemand die het zwaard hanteert, door het zwaard zal omkomen.De strijd waartoe wordt opgeroepen (Ef. 6: 10-20) in het Nieuwe Testament is een geestelijke strijd met geestelijke wapens:“Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld en onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen de kwade geesten”, zei Jezus….De Kruisvaarders waren niet in de geest van hun leider Jezus Christus.De Kruisvaarders zagen zichzelf als pelgrims die probeerden christelijke gebieden te heroveren en te bevrijden van de wrede indringers.Ze begonnen echter pas na vijf eeuwen van islamitische Jihad, waarbij meer dan tweederde van wat voorheen de christelijke wereld was geweest, was veroverd, vernietigd of tot bekering gedwongen…

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.