Allochtone portiers beschuldigen disco

101

GeweigerdHassan Ahallak en Michael Orie, twee voormalige (allochtone) portiers van discotheek The Jam in Utrecht, beschuldigen de dansclub van discriminatie van allochtone jongeren. “Zie maar op welke grond jullie allochtone jongens weigeren. Schoenen, jas, uitstraling, het maakt niet uit, zolang ze The Jam maar niet inkomen” was de opdracht die de twee van de leiding bij The Jam kregen.

In het Algemeen Dagblad zeggen de twee te hebben geprobeerd het deurbeleid te veranderen door veel met de leiding van The Jam te overleggen. ,,Maar dat leverde niet veel op. Het werd alleen maar erger. Uiteindelijk mochten we helemaal geen allochtonen meer toelaten,’’ zegt Ahallak. De twee portiers vinden het daarom belangrijk dat dit verhaal bekend wordt. ,,Dit deurbeleid zorgt namelijk niet alleen voor discriminatie, maar ook voor een onwerkbare situatie,’’ vindt Orie.

Hassan Ahallak bevestigt wat zijn collega beschrijft. ,,Voor ons is het ook nog eens gevaarlijk. Onterecht geweigerde jongeren kunnen in hun woede agressief reageren. Dat hebben we na wat bedreigingen, scheldpartijen en vanaf de gracht naar beneden gegooide fietsen wel gemerkt,’’ aldus Ahallak. De twee portiers hebben enigszins begrip voor de verhitte reacties. ,,Je wordt als jonge vent gewoon voor lul gezet waar je meisje bijstaat.’’

29 REACTIES

 1. de laatse smoes die ik heb gehoord, was dat ik niet in het publiek opging, of ze vragen college kaart heb je die, dan zit je op de verkeerde hogeschool.
  maar, wij hebben er niks te zoeken.

 2. “Vreemd dat ie dan wel marrokanen aanneemt om voor hem te werken.
  Nog vreemder dat zij er uberhaupt willen werken eigenlijk.

  Ik had er zelf nooit gaan werken als ik hun was, of ontslag genomen.

  Trouwens veel mensen hebben een verkeerd beeld van waarom marrokanen zo vaak geweigerd worden.
  De echte reden is namenlijk niet geweld gerelateerd, maar heeft met drugs envergunningen te maken.

  Volgens uitbaters hebben marrokanen vaak drugs bij zich om te verkopen.
  De grootste angs voor horeca eigenaren is dat er mensen in hun club met drugs worden gepakt.
  Want dat heeft vaak als gevolg dat ze hun vergunning kwijtraken. en de club kunnen sluiten.

  Dus in die gedachte worden marrokanen eerder geweigerd dan andere mensen.
  Oneerlijk, ja dat wel,Maar jammer genoeg wel een beetje te begrijpen.

 3. selam

  hahahaha burgemeester , er wordt meer drugs bij nederlanders gevonden tijdens dansfeesten dan bij maroccie’s die uitgaan.
  En een uitbater laat allochtoonse portiers voor hem bij de deur staan zodat als er aangiftes komen hij kan zeggen : kijk ik ben geen rascist want heb allochtoontjes in dienst .

  ik vind het super dat maroccies worden geweigerd want je geeft je geld uit aan een blanke die er op vooruit gaat en jy wordt de volgende dag met een kater wakker en een lege portommonee.

  dus mijn advies aan maroccies : blijf weg van de disco en ga met je landgenoten een koffie pakken in een tent waar ze tijdschriften en kranten hebben en waar fatsoenlijke mensen komen , en daarna direct naar huis.

  groeten

 4. Het is gewoon triest want als het niet om drugs of geweld gaat zoekt men andere redenen om hen te weigeren.
  Er zijn er een aantal die hebben de boel verziekt,maar om nu elke Marokkaan te behandelen als een crimineel,geeft aan hoe erg discrimenatie wordt toegepast.
  Maar aan Nedelanders en vele andere die dealen in de disco/buurten daar doen we veel minder aan.
  Triest !

 5. ” er wordt meer drugs bij nederlanders gevonden tijdens dansfeesten dan bij maroccie’s die uitgaan” ?????????

  Ik betwijfel dat. maar als je het zeker weet. vermeld even de bron hier waar je die kennis vandaan hebt.

 6. Jullie moeten een ding begrijpen, wij kunnen niet ontslagen zijn , want we zijn niet in loondienst bij een discotheek, dus dat is gelul van de bedrijfsleider.
  En waar het ons om gaat , er kwamen vast klanten (allochtoon, niet persee marokaan of moslim, die fout kom ik vaak tegen) en die vaste klanten die zich altijd gedragen hebben moesten we opeens ook weigeren en daar passen we voor, trouwens de laatste tijd waren alleen hollanders bij vechtpartijen betrokken, de allochtonen die we binnenlieten waren namelijk echt relaxt.

  p.s, die andere portier is trouwens geen allochtoon.

 7. Vraagje@hassan ahallak.

  Hey tof dat je hier reageerd, maar toch een vraagje aan je .
  Wat is dan de achterliggende motivatie om opeens allochtonen te weigeren terwijl ze eerder wel werden toegelaten ,denk jij?
  Want een ondernemer investeerd om geld te verdienen , en niet om te verliezen.
  Dus ik geloof niet dat er geen aanleiding is geweest om zulke drastische maatregelen te nemen, er moet nog iets aan de hand zijn.

  Iets van drugs,
  of gevoel van dreigende intimidatie van het overige publiek waardoor ze wegblijven.
  of meisjes die zich niet meer prettig voelen in de club vanwege opdringerigheid.

  VRAAG 2.
  Wat zou je zelf doen als jij de eigenaar was van de club, en je hebt een paar ton geinvesteerd, en je staat op het punt om je investering te verliezen?

  Het volgende stukje wat je schrijft vind ik ook wel interessant.
  “Dat hebben we na wat bedreigingen, scheldpartijen en vanaf de gracht naar beneden gegooide fietsen wel gemerkt”

  Ik ben ook wel vaker geweigerd in clubs. maar heb nooit de behoeft gehad om dan maar de portier die alleen zijn werk doet te bedreigen , uit te schelden of een fiets naar zijn hoofd te gooien.
  Kan het misschien zijn dat je ze daarom moest weigeren, omdat ze over het algemeen sneller ontvlammen in agressie?
  En helemaal in combinatie met drank en vrouwen?

 8. antwoord aan de buremeester.

  De eigenaar heeft in deze helemaal niets te maken met het deurbeleid, het gaat om zijn bedrijfsleiders.
  volgens mij schrikt de eigenaar ook van dit hele onderwerp.

  Het zit namelijk zo, ik weet niet of het een rol heeft gespeeld ,maar denk het mischien wel.
  je hebt 3 bedrijfsleiders.
  een jongen van 23 en zijn vriendin, waarvan zijn vriendin vroeger een marokaans vriendje heeft gehad en die haar gedumpt heeft.
  en de andere bedrijfsleider is een meeloper van de rest.
  wat ik nog meer te vertellen heb en waar de kwestie eigenlijk mee begonnen is:
  op donderdag hebben ze studentenavond, dus moet je je studentenpas tonen.
  bij mij was de druppel dat ik een hele nette turke jongen moest weigeren met een hbo pasje en 2 hele nette meiden bij zich.
  en een blanke jongen die amper een woordenboek heeft opengeslagen zonder enige pas moest ik toelaten.

  mochten er nog vragen zijn beantwoord ik ze graag.

 9. @hassan ahallak.

  De eigenaar is natuurlijk gewoon verantwoordelijk voor zijn bedrijfsleiders, al moet ik je bekennen dat 3 bedrijfsleiders 1 club me vrij veel lijkt. maar ok, dat terzijde.

  Maar ik snap eigenlijk niet waarom je voor iemand van wie je helemaal niet eens in loondienst bent de wet overtreed?
  Want het is eigenlijk heel simpel, als de bedrijfsleider de opdracht heeft gegeven, is hij de intelectuele dader van een strafbaar feit, maar als jij een wederrechtelijke opdracht hebt uitgevoerd, maakt jou dat tot medepleger, en ben je tevens strafrechtelijk vervolgbaar.

 10. Toelichting aan deburemeester.
  De situatie zoals mijn collega Hassan Ahallak beschrijft klopt.
  Club The Jam en Club Poema hebben in totaal 3 bedrijfsleiders waarvan een van hun vriendinnen een Marokkaanse vriend heeft gehad.
  Deze jongen in kwestie heeft een hele tijd niet naar binnen gemogen zonder opgaaf van reden maar de reden is natuurlijk dat HIJ (bedrijfsleider no1 en nu haar vriend) een hekel aan die Marokkaanse jongen heeft en ZIJ (bedrijfsleider no2) liever niet aan die periode wordt herinnerd.
  Er is een gezegde dat je zakelijk en privé niet door elkaar moet laten lopen maar dat is hier dus het geval.
  Donderdag = studentenavond enop die avonden moesten we jongens van allochtone afkomst weigeren zelfs als zij studeerden en dus een collegekaart konden tonen.
  We moesten dan een andere reden verzinnen om ze te weigeren, schoenen of verkeerde broek.
  Dit is ons door de bedrijfsleiders letterlijk verteld.
  Of dit ons juridisch tot pleger of medepleger maakt is even een andere discussie waarbij nog andere factoren meespelen zoals het wel of niet hebben van een arbeidsovereenkomst.
  Wij hadden deze namelijk niet en de meesten van ons ook niet van het beveiligingsbedrijf Excellent Security uit Nieuwegein waarvoor wij werkten.
  The Jam huurt een beveiligingsbedrijf in, Excellent Security, en wij kregen daar salaris van.
  Voer voor juristen lijkt mij maar in het licht bezien van bovenstaande discussie dus een ander topic.

  Als je nog vragen hebt dan beantwoort ik ze natuurlijk graag.
  Michael Orie

 11. Het is eigenlijk een vreemde situatie, ook in de reacties te lezen op het AD. Twee portiers handelen niet alleen in strijd met hun eigen economische belangen, maar treden ook in de openbaarheid treden, omdat ze hun onethische opdracht en het onrecht dat zij gedwongen werden uit te voeren te groot achtten om te worden stilgezwegen, laat staan tegen betaling te accepteren.

  In plaats van dat men hen bewondert om deze principiele houding en optreden, zoekt men naar “redelijke” redenen waarom de uitgaansgelegenheid een racistisch deurbeleid mocht voeren, bijgestaan ook nog door sommige hypervrome moslims die de mening zijn toegedaan dat racistische uitbaters hen assisteren in het weerstaan van wereldse verleidingen.

  Zo hebben allerlei zaken van exclusieve allochtone drugs, tot tè weinig tanken tot iemand die voor zich een glijdende helling ziet opdoemen: als allochtonen komen gaan de meisjes weg en als de meisjes weggaan gaan de jongens weg en als de jongens weggaan heb je een allochtonenclub en dat wil je niet, want dan heb je èn drugs èn te weinig getank. Wat heet, voordat je het weet heb je straks nergens meer fatsoenlijke witte clubs. En waar moet je dan nog heen als rechtgeaarde auto?

  Diegenen die willen zien dat het voeren van een racistisch deurbeleid kan worden vergoeilijkt door het toeschrijven van allerlei slechte of economisch onrendabele eigenschappen aan de te weren “allochtone” doelgroep maken zichzelf wijs dat hun eigen denkbeelden niet racistisch zijn omdat ze in hun eigen oren met redelijk klinkende argumenten kunnen worden verdedigd.

  Maar hoe het ook wordt verpakt en wat er ook kan worden bedacht om de uitbaters/ bedrijfsleiders te verschonen, het komt erop neer dat mensen worden toegelaten en geweigerd uitsluitend op grond van hun afkomst, hetgeen ook door de beide portier met concrete voorbeelden is aangegeven. Daar bestaan eenvoudig geen redelijke argumenten ter verdediging voor, want dit ìs de onredelijkheid in het extreme.

  Ik zou hopen dat er nog veel meer van deze moedige, moreel bewuste mannen en vrouwen zijn die hun hart op de goede plek hebben en ook zullen weigeren een onethisch of racistisch deurbeleid te voeren.

 12. @michael.

  Oof tof dat jij reageerd.
  (Ik ken je trouwens ergens van. heb je toevallig ook persoonsbeveiliging gedaan of bij het korps gezeten ?)

  Maar toch ook voor jou 1vraagje. 🙂

  1. Waarom heb je op de bewuste avond niet je eigen manager bij het beveiligingsbedrijf geinformeerd over het hoe en waarom van de opdracht tot weigering, en hem de verantwoording voor een beslissing gegeven?
  Zodat hij op zijn beurt de eigenaar van de club op de hoogte had kunnen stellen.
  dat pleit jullie zelf namenlijk vrij van de gevolgen.
  En ik denk dat de eigenaar je dan dankbaarder was geweest, omdat hij dan op de hoogte was geweest, dat zijn bedrijfsleider op eigen houtje had bepaald dat er mensen niet naar binnen mochten, wat hem namenlijk ongewild inkomsten scheelt, en slechte publiciteit natuurlijk.

 13. Michael Orie @ deburemeester,
  Dank voor je objectieve behandeling van dit beladen onderwerp.
  M.b.t. je allereerste vraag kan ik niet teveel in detail treden maar dat al jij als insider (gezien de vraag) begrijpen.
  Omdat we niks te verbergen hebben en zuiver handelen kunnen we ook zonder enige mate van terughoudendheid voor de camera verschijnen dan wel op forums reageren.
  Het beveiligingsbedrijf Excellent Security Nieuwegein waarvoor wij werkten is al een jaar op de hoogte van dit deurbeleid.
  Erger nog: mijn voorganger hoofdportier heeft het veld moeten ruimen omdat hij niet exact het maximum aantal van 10 allochtonen per avond (dit is later bijgesteld naar nul) hanteerde.
  Discotheek The Jam heeft Excellent Security in april 2007 voor de keuze gesteld OF een nieuwe hoofdportier die de zaken wel “naar wens” zou regelen OF we nemen een ander beveiligingsbedrijf.
  Excellent Security heeft ervoor gekozen de opdrachtgever te behouden ten koste van haar personeel.
  Het gegeven dat Excellent Security dit al een jaar weet en hier geen bezwaar tegen heeft gemaakt heb ik aanhangig gemaakt bij Martin Jansen, directeur Bureau Discriminatie Zaken Utrecht, welke deze kwestie uiteraard op de voet volgt.
  Bureau Discriminatie Zaken heeft regelmatig overleg met het Panel Deurbeleid en hier wordt deze kwestie uiteraard meegenomen.
  Vooruitlopend op komende week kan ik je vast melden dat Excellent Security van BDZ een brief krijgt waarin opheldering zal worden gevraagd over het geen actie hebben ondernomen m.b.t. het gevoerde beleid.
  Vanzelfsprekend volg ik dit op de voet en zal de reactie van Excellent Security aan je mededelen.
  Dit ter completering van de beeldvorming.

  Mvg,
  Michael Orie

 14. Michael Orie @ Toth
  Je schrijven beziende kan ik niet anders zeggen dat ikzelf het niet beter had kunnen verwoorden.
  Het is inderdaad zo dat een groot deel de essentie van het artikel niet oppakt of op wil pakken.
  Jij hebt hier goed doorheen weten te kijken.

  Mijn dank is groot,
  Michael Orie

 15. @badr.
  Nope. in plaats van nog een termijn in de west, wilde ze me naar een regenachtig rotland sturen, en daar heb ik voor bedankt.
  @Michael Orie, is dkdb niet veel leuker voor je? of pb, met opleiding in het buitenland, daar kan je altijd overal een goede boterham mee verdienen.

 16. Echte korpsleden laten zich niet kennen,toch bur(g)emeester.
  Vroeger (in mijn tijd) was het:
  “houten schepen en stalen kerels”
  nu is het
  “stalen schepen,maar waar zijn die kerels gebleven?”

 17. @ Henk-Rotterdam .

  Vroeger was aaaaaaaalles beter natuurlijk.
  Je bedoelt trouwens waarschijnlijk de tijd van barabas?
  toen alles nog anders was,
  Mannen van ijzer en schepen van hout.

  Vlootbaal geweest zeker, of te lang in driehuis gezeten? ouwe oele

  Maar die tijd is niet veranderd trouwens, en die mannen zitten nog steeds waar ze zaten, en binnen het korps bestaan ook nog steeds verschillende eenheden.
  alleen de politiek is een beetje veranderd.

 18. Buremeester,
  nee,vroegerwas niet alles beter,het was gewoon anders.
  Ik ben van 66/6 en zat niet op de vloot.
  Wel had ik als instructeur van de KLU die aangeklede vlootbalen in de opleiding voor het brandweervak in de opleiding van vliegtuigbrandbestrijding.
  Dat was nog in de tijd van de Hr Ms Karel Doorman en de Hr Ms De Ruyter,toen we nog een echte marine en een leger hadden,niet die frikandelen op pootjes de ze nu hebben

 19. @ henk

  Ow 06/1966 ,
  de tijd dat jan soldaat liever een meisje was.
  maatschappy kritisch blowende soldaatjes.
  Met schattige oorbellen en lange haartjes.
  Je hebt gelijk. vroeger was alles beter,(not).

  Ben blij voor je dat je je beter voelt dan de huidige bbe, mountainleader , kikker, enz enz.
  En ik ga geen moeite doen om je van dat gevoel af te helpen.

 20. buremeester,
  Dat idiote gedrag kwam voor bij de KL en niet bij de KM of Klu.
  Mar als het eenmaal zover is zal ook jij zeggen “in mijn tijd was het anders” en ook jou helpen ze dan niet van het gevoel af ,omdat jij het zo beleefde en andere het weer anders beleven,dat is een cirkel die altijd blijft doorgaan.
  Ik heb nergens gesteld dat ik me beter voelde,wel dat ik het anders meemaakte en het was een andere tijd met andere middelen.
  Tot ziens in Bronbeek.

 21. Beste mensen,

  Ik heb een vraagje. Mijn broertje is gister op zijn eerste dag introductiekamp voor de hogeschool hard door een securityman geduwd en op zijn hoofd geslagen. De reden hiervoor weet hij niet. De situatie was als volgt: Het feest was afgelopen en de introductiecommissie waarschuwden iedereen te gaan slapen. Hij sloop naar zijn tent en moest plassen. Achter zijn tent door sloop hij naar de bosjes om te plassen vanaf toen kan hij zich weinig herrinneren. omstanders hebben gezien dat hij hard op de grond werd geduwd (Wat ook bevestigd kan worden want de spullen uit zn broekzak lagen later op de grond) en een megaklap op zn achterhoofd kreeg. Hij is even bewusteloos geweest en vervolgens heeft hij me gebeld en zijn we naar het ziekenhuis gereden.

  Nu ben ik al de hele dag op internet aan het zoeken, dit mag toch niet????
  Ik bedoel, mag een security man zomaar geweld gebruiken? Bovendien lijkt het me dat zo’n bedrijf was ingehuurd ter bescherming niet om gevaar te zijn voor de studenten! Daarbij is het waarschuwen en naar tenten begeleiden werk van de introductiecommissie en niet van de security!

  Ik hoop dat iemand hier iets vanaf weet en mij hiermee kan helpen!

  Oja, ik heb het beveiligingsbedrijf gebeld en zij zeggen getuigen te hebben dat de securitieman mijn broertje alleen maar op de grond heeft gegooid. Dit is absoluut niet waar, genoeg mensen hebben het gezien en bovendien heeft hij een megabult op zijn achterhoofd!

  Alvast bedankt!

  Jackie

 22. Jackie.
  Een securitybeambte/portier heeft NIET meer bevoegdheden als een gewoon burger.
  Ze zijn dan ook niet voorzien van geweldconsignes.
  wat inhoud dat ze geen geweld mogen toepassen van de wet.
  Dit is alleen toegestaan voor mensen die voor de staat werken, zoals opsporingsambtenaren zoals politie en boswachters.en de legereenheden.
  en dan nog alleen onder restricties.
  Dus ik zou zeggen, aanklagen die gast.

 23. Precies,zonder pardon aangifte doen tegen dit figuur.
  Sommige denken soms echt dat de wet er niet voor hun is,geen pardon en aanklagen die vent.
  Komt tegenwoordig te vaak voor dat ze de handen te los hebben zitten.

 24. Jah ze moete 1 x die hollywood ff tjes op hun tandje zette gewoon een hele camera ploeg daar voor de deur en kijke of er marokanen of allochtonen na binne of nie hebbe ze gelijk een slechte naam.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.