Moslims betreuren houding Wilders

De organisatie van het eerste Nationaal Islam Congres, dat vandaag gehouden wordt in Amsterdam, betreurt het dat de anti-Islam politicus Geert Wilders vandaag niet op het congres aanwezig is. De PVV-politicus was uitgenodigd moslims toe te spreken en met hen in discussie te gaan, maar hij zei dat ‘in geen 100 miljoen jaar‘ te willen.

Die uitspraak is ronduit belachelijk te noemen, gezien zijn status als volksvertegenwoordiger, stelt organisator Saoed Khadjé. “Het is een gemiste kans voor Wilders en bovendien een blijk van zwakte.”

Het congres in de Apollohol in Amsterdam-Zuid begint om 12.00 uur en is volgens de organisatie het grootste islamevenement ooit in Nederland

7 REACTIES

 1. De man zal zoveel mogelijk een dialoog met moslims uit de weg gaan. bang om door de mand te zakken . daarom zo onbereikbaar mogelijk blijven WILDE uitlatingen doen en nooit met reele oplossingen komen

 2. Hij gaat niet alleen de dialoog met de Islam/Moslims uit de weg hij weigert elke discussiemet wie dan ook,zelfs in kamer aan te gaan.
  Behalve soms in bepaalde programma’s op de TV maar daar gaat hij ook nooit inhoudelijk op de vragen in,hij ontwijkt en geeft geen enkel antwoordt.alleen zijn ideeën brengt hij naar voren
  Hij schreeuwt wat en gaat weer zitten en doet zijn mond niet verder open.
  Heeft geen enkel politiek statement alleen maar gebral en onfrisse ideeën
  Bedenk waar je stemt op 4 juni !!!!!!!!!!!

 3. wilders de nieuwe hitler wordt gedreven puur door haat en ondraagzaamheid tegen moslims en buitenlanders eerst de moslims dan de andere kleurlingen wolf in schaapkleren doet net of hij de nlse volk wil helpen zoals hitler 1n1940 bij de duitsers hij is zelf niet eens blank met zn indo tintje en zn donkerbruine ogen blank is is100procent niet zeker n joodse achtergrond heeft ie 1 van die zionisten nlse mensen zijn veel te intilligent om erin te trappen hoop ik dan maar?

 4. Interessant artikel in binnenlandsbestuur.nl laat de discussie maar losbarsten. ipv alleen maar te focussen op Wilders.

  Door Sjors van Beek • 22.05.09 • 9 reacties

  Het ministerie van Justitie onderzoekt welke aanpak van jeugdcriminaliteit werkt. Met die kennis wil het kabinet de problematiek van Marokkaanse jongeren te lijf.
  De islam is mogelijk een van de oorzaken van delinquent gedrag van Marokkaanse jongeren. Dat oppert Corine de Ruiter, hoogleraar forensische psychologie in Maastricht die – samen met anderen – in opdracht van het ministerie van Justitie de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren in kaart heeft gebracht. Volgens De Ruiter hebben Marokkaanse (en Turkse) jongeren een ‘achterstand in hun morele ontwikkeling’.

  Zo’n achterstand is één van de factoren die crimineel gedrag kunnen veroorzaken: wetenschappelijk is aangetoond dat delinquenten vaak een verminderde gewetensfunctie, minder empathisch vermogen en minder agressiecontrole hebben. Dit minder goed ontwikkelde ‘moreel redeneren’ van Marokkaanse en Turkse jongeren is volgens De Ruiter en haar medewerkster Kim van Oorsouw te verklaren uit de islamitische achtergrond van deze minderheidsgroepen.

  ‘Binnen de islam ligt de nadruk op gehoorzaamheid aan en respect voor de ouders. Individualisme en onafhankelijkheid worden minder belangrijk gevonden – en dit zijn juist de eigenschappen die de morele ontwikkeling tot een hoger niveau kunnen brengen’, aldus de co-auteurs van het Kennisfundament ten behoeve van de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren.

  Kinderen in Nederlandse gezinnen groeien op met een ‘democratische onderhandelingsstijl’ en veel overleg met de ouders, waardoor ze leren meebeslissen. Islamitische kinderen groeien vaak op in een gezinsstructuur waarin ze ‘alleen maar bevelen moeten opvolgen’. Het empirische bewijs dat dit antisociaal of crimineel gedrag in de hand werkt, is er nog niet, maar de auteurs achten het ‘plausibel’ dat het zo werkt.

  Achtergrond

  Marokkaanse jongeren hebben te maken met andere achtergrondfactoren dan Turkse jongeren. Marokko is minder geïndustrialiseerd en minder democratisch dan Turkije en in Marokko hebben vrouwen minder politieke rechten, wat analfabetisme in de hand werkt, zo worden wat verschillen opgesomd.

  Al met al zijn programma’s als de Glenn Mills school volgens de onderzoekers bij Marokkaanse jeugdigen dan ook ‘niet effectief om de morele rijping te vergroten, omdat repressie vaak al de dominante opvoedingsstijl is’. Veel meer heil zien ze in het aanleren van een andere denkstijl. Studies in het buitenland tonen aan dat die aanpak daadwerkelijk leidt tot minder recidive. Bekend is ook dat Marokkanen vaker dan gemiddeld lijden aan schizofrenie. Dat zou weleens te maken kunnen hebben met de veelvoorkomende neef-nichthuwelijken, aldus onderzoekster Trees Pels, die ook meewerkte aan het rapport.

  Het Kennisfundament ligt ten grondslag aan het ‘Marokkanenbeleid’ dat het kabinet op dit moment ontwikkelt. Het WODC (Wetenschappelijk Onderzoeksen Documentatiecentrum) van het ministerie van Justitie heeft meerdere wetenschappers gevraagd op een rijtje te zetten wat er al bekend en bewezen is over de aanpak van jeugdcriminaliteit en antisociaal gedrag in het algemeen, en van allochtone/Marokkaanse jongeren in het bijzonder.

  Uitgezocht is van welke interventies en maatregelen vaststaat dat ze echt werken. Dat zijn er maar weinig, concluderen de onderzoekers. Wat er voorhanden is aan wetenschappelijk bewijs stoelt vooral op Amerikaanse studies; onderzoek naar de werking van (buitenlandse) interventies in de Nederlandse context is dan ook hoognodig, betogen de auteurs. Zo is niet bekend of jongeren die in een justitiële jeugdinrichting geen probleemgedrag meer vertonen, die lijn na vrijlating ook vasthouden. Waarschijnlijk niet, denken de onderzoekers.

  Aanbevelingen

  Een belangrijke aanbeveling uit het rapport is verder dat scholen een veel grotere rol moeten krijgen bij het bestrijden van de overlast en criminaliteit van Marokkaanse jongeren. Allochtone ouders stappen minder snel dan autochtone ouders naar de (psychische) hulpverlening, mede vanwege een cultureel taboe. Voorlichting aan die ouders is daarom van groot belang, stellen de auteurs van het Kennisfundament.

  ‘In het signaleren is het aan te bevelen dat scholen (schoolartsen, jeugdgezondheidszorg, leerkrachten) een belangrijkere rol gaan spelen. Leerkrachten zouden bijvoorbeeld gestimuleerd kunnen worden om in hun klas te screenen op gedragsproblemen’. Er bestaat een test met eenvoudige vragen (‘Kan het kind stilzitten? Liegt het vaak?’) die probleemgedrag en gedragsstoornissen heel vroeg kan signaleren.

  Wanneer allochtone ouders via de school verwezen worden naar de hulpverlening, werkt dit drempelverlagend, betogen de onderzoekers. ‘Nog beter zou het zijn wanneer de hulpverlening op of via de school aangeboden wordt. Dat zullen allochtone ouders, maar ook ouders met een lage sociaal-economische status, als drempelverlagend en minder stigmatiserend ervaren dan wanneer ze uit eigen beweging hun weg moeten vinden naar bijvoorbeeld de jeugd-GGZ’, aldus de schrijvers van het Kennisfundament.

  Als ouders makkelijker de weg vinden naar de vrijwillige hulpverlening, zal de allochtone oververtegenwoordiging in de niet-vrijwillige, zwaardere hulp (Jeugdzorg, tbs) ook afnemen, is de verwachting.

  Buffer

  Het vergroten van de ‘sociale binding’ onder etnische minderheden kan werken als ‘buffer tegen crimineel gedrag’, denken de onderzoekers die voor het WODC hebben gewerkt. Die sociale binding kan weer worden versterkt door de sociale cohesie binnen (Marokkaanse) gezinnen te verstevigen.

  ‘Oudertraining kan al in de basisschoolperiode. Marokkaanse ouders blijken er moeite mee te hebben om te erkennen dat hun kind moeilijk hanteerbaar gedrag vertoont.’ Leerkrachten signaleren dit gedrag wel, reden te meer om al op school ‘preventieve interventies’ aan te bieden.

  Andere bevindingen van de wetenschappers: het creëren van hangplekken voor risicojongeren werkt vaak averechts; bij het tegengaan van criminaliteit is het instellen van een avondklok niet effectief, het verbeteren van straatverlichting daarentegen wel. Lukraak meer ‘blauw’ op straat heeft geen nut, gericht extra patrouilleren op bepaalde tijden en plaatsen werkt aantoonbaar wél.

  Reageer
  Print Stuur door Nieuwsoverzicht
  Reacties
  aninja • 26.05.09 21:42

  @amateuristisch
  Met alle respect, u kletst uit uw nek. Ik zat met de broers van deze relmarokkanen op school en ze werden allemaal door praktiserende pa naar de koranschool gestuurd, Wellicht kwamen ze buiten de vastenmaand niet in de moskee maar ze hebben wel degelijk islamscholing genoten. Ook hun broertjes gingen allemaal naar die verschrikkelijke koranscholen waar de antipathie tegen het westen er met harde hand ingeramd werd. Tot hun 12de waren het best fijne jongens maar daarna ging het snel bergafwaards en dat in een tijd dat de marokkaanse gemeenschap nog een stuk kleiner en meer gefragmenteerd was. Een verbod op deze koranscholen zou een prima begin zijn om een mentaliteitsverandering teweeg te brengen onder jonge moslims.
  Paardestaart • 26.05.09 20:32

  Het doet er niet toe of onze ‘prachtjongeren’ religieus zijn opgevoed; islam is niet een godsdienst zoals wij die kennen, een leer die spiritualiteit kweekt en tot moraal opvoedt, maar een uiterlijke plichtenleer en een politiek/cultureel systeem. Om daarvan doordesemd te zijn hoef je niet in de moskee te komen: de groepscultuur is de neerslag van de islamitische traditie, een traditie die ook door raddraaiers en feestneuzen gerespecteerd wordt

  Een traditie die andersgelovigen (letterlijk) verkettert en als onderklasse beschouwt verklaart natuurlijk de onmaatschappelijkheid van jonge probleemmoslims in niet-islamitische landen: in eigen kring en temidden van eigen mensen gedraag je je, maar daarbuiten kun je doen wat je wilt , zolang je niet tegen de lamp loopt tenminste hoewel je van het Nederlandse gezag bijzonder weinig te vrezen hebt..

  ‘Born-again’ moslims – zij die van lauw op belijdend islamisme overstappen, vaak na enkele ‘wilde jaren’ – zijn degenen die opeens een baardje laten staan en een iets te korte broek aantrekken. Zij kapittelen thuis hun gematigde ouders over hun ongeloof, smijten de TV het raam uit en tiranniseren hun zusters, en blijken vatbaar voor de hevig anti-westerse preken van stokebrands die ook de arabische wereld liever kwijt dan rijk is, en voor de brisante bekeringspropaganda van de moslim-broeders. Misschien reizen ze zelfs naar Pakistan of Afghanistan voor militaire training, maar in elk geval zijn ze sterk gekant tegen de westerse seculiere maatschappij, waarvan ze de wetten niet erkennen: zo zou in Groot Britannië 40% van de engelse moslims graag sharia ingevoerd willen zien.

  Ook moslims die ‘niets aan hun geloof doen’ identificeren zich nog altijd sterk met de cultuur en het geloof van hun eigen mensen; loyaliteit aan het gastland is zeer gering, zeker igv eventuele conflictsituaties..

  Islam is alleen verenigbaar met het leven in een westerse maatschappij, als het nieuwe land net zo onverbiddelijk vasthoudt aan zijn eigen wetten en cultuur als de islamitische landen dat doen.

  Het zou bijvoorbeeld een goed idee zijn om de bouw van moskeeën te verbieden totdat christelijke kerken welkom zijn in de arabische wereld, en de christenen er niet meer verjaagd en geterroriseerd worden..

  Dirk • 26.05.09 19:11

  Daar gaan we weer !!, het onderzoek had zich meer moeten richten op de opvoeding cultuur en waarin de moskee en de Mullah een zeer belangrijke rol speelt.
  Een ieder die geen moslim is , is Kafir en Jihad is een verplichting voor iedere gelovige, en stelen van “Kafirs “is geen stelen voor een moslim.
  Dit is niet onderzocht en daarom is dit epistel niet interessant en van weinig waarde.
  Jan • 26.05.09 18:53

  Lees ook:

  http://islam-watch.org/Brahmachari/sachar-backwardness-indian-muslims.7.htm

  ben kok(joods-chr.pastor) • joods-chr.pastor) • 26.05.09 18:38

  In de islam wordt men opgevoed in de gedachte, dat moslims beter zijn dan niet-moslims en jongens meer zijn dan meisjes.
  Als je dus als moslimjongere (ook al ben je evt. niet eens zo praktiserend moslim) in die cultuur/totalitair systeem wordt gevormd, kun je op de problematiek wachten, als je in een democratische samenleving gaat wonen.
  Voor meer info: http://www.tora-yeshua.nl
  Shalom,
  Ben Kok

  PS zou de Wetenschappelijke Raad voor de regering er ook al achter zijn? Ze hadden destijds zo’n positief islamrapport.
  E.J. Bron • 26.05.09 18:33

  Zie: http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=8229
  van doorn sr • oud marinier • 26.05.09 17:52

  Behandel deze lieden zoals ze in hun eigen land behandeld worden en met geweld en een paar tikken. Daar komen deze problemen niet voor. Wij zijn hier voor de softe aanpak, helaas. Helende meesters maken stinkende wonden.
  amateuristisch • 25.05.09 19:37

  Erg ver gezocht criminele jongeren zijn eigenlijk nooit religieus te noemen vaak komen ze ook niet uit gezinnen die praktiserend zijn. Als je een bewering doet moet je wel kennis hebben over de materie. Dat de Islam geen nadruk legt op onafhankelijkheid geeft aan dat hier de nodige kennis afwezig is. Dit is ook het probleem van het hele stuk erg veel aannames maar zeer weinig feiten. Hoeveel van de schizofrene marokkanen heeft ouders die neef en nicht zijn van elkaar, dit is toch makkelijk te achterhalen lijkt mij? Als dit de reden zou zijn dan moet schizofrenie onder turken nog meer wijdverspreid zijn aangezien dit soort huwelijken onder turken veel meer voorkomen en ook Volendam zou dus een ernstig probleem moeten hebben met schizofrenie. Het gedrag van deze jongeren is naar mijn idee te verklaren uit de omgeving waarin ze opgroeien waar crimineel gedrag wijdverspreid is en het dus makkelijk toegankelijk is, binding met de samenleving en dus verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot die samenleving dit is vaak afwezig en straffen, als je niet gecorrigeerd word of de straffen te mild zijn bij slecht gedrag zal dit zich voortzetten. Met de Islam heeft dit absoluut geen fluit te maken maar is wel lekker makkelijk en spectaculair. Er eng idee dat ‘wetenschappers’ ook meegaan met de hype, maar ja natuurlijk zijn zij ook maar mensen. Kortom erg amateuristisch met wetenschap heeft dit niets te maken.
  Naas • 25.05.09 14:28

  Met alle respect, maar de onderzoeker gaat helemaal voorbij aan het feit dat de meeste Marokkaanse jongeren helemaal niet echt islamitisch zijn opgevoed, maar cultureel. In die cultuur is maar heel weinig terug te vinden van de islam. Hoe kan het criminele gedrag dan juist voortkomen uit iets waar ze eigenlijk niet veel van hebben mee gekregen?

  Reageer

 5. Partij Voor De VrijheidNieuwsbrief RSS Contact
  Home In de media PVV fractie PVV Visie Nieuwsbrief Partij Mail aan Geert Stage Marokkaanse probleemjongeren in Marokko – Kamervragen
  woensdag 27 mei 2009
  Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie over het bericht dat de gemeente Helmond Marokkaanse probleemjongeren stage wil laten lopen in Marokko. *
  1.
  Klopt het dat de gemeente Helmond geld van het Rijk heeft gevraagd om Marokkaanse probleemjongeren stageplaatsen in Marokko aan te kunnen bieden?

  2.
  Hoe beoordeelt u de opmerking van een betrokken PvdA wethouder dat de Marokkanen geen overlast geven op straat zolang ze in Marokko zijn? Is het niet triest dat gesubsidieerde reisjes naar Marokko als oplossing worden gezien om een stad te verlossen van Marokkaanse straatterreur?

  3.
  Deelt u de mening dat dit soort belachelijke verwennerij van Marokkaanse probleemjongeren voor eens en voor altijd moet ophouden?

  4.
  Bent u bereid om tuig veel harder te straffen, criminelen met een verblijfsvergunning na intrekking van die vergunning meteen uit Nederland te verwijderen, en ook criminelen met dubbele nationaliteit die herhaaldelijk misdrijven plegen (na denaturalisatie) het land uit te zetten? Zo neen, waarom niet?

  5.
  Bent u bereid om er zorg voor te dragen dat er geen cent belastinggeld gaat naar het aanbieden van reisjes aan Marokkaanse probleemjongeren?

  * http://www.binnenlandsbestuur.nl

  Vooral de toonzetting van DIT TUIG is een hele pittige discussie waard,maar wel met personen die de juiste insteek hebben en en niet met de racistische aanhangers van de grootste lafaard in de Nederlandse politiek/geschiedenis.

 6. Partij Voor De VrijheidNieuwsbrief RSS Contact
  Home In de media PVV fractie PVV Visie Nieuwsbrief Partij Mail aan Geert Stemlokaal in As Soena Moskee – Kamervragen
  dinsdag 26 mei 2009
  Vragen van de leden Fritsma en Brinkman (beiden PVV) aan de ministers voor Wonen, Wijken en Integratie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het inrichten van een stemlokaal in een moskee in de gemeente Apeldoorn.
  1.
  Bent u op de hoogte van het feit dat de gemeente Apeldoorn een stemlokaal wil inrichten in de As Soena Moskee in die gemeente? *

  2.
  Deelt u de mening dat het onacceptabel is om van kiesgerechtigden te verwachten dat zij zich in een moskee vervoegen om hun stem uit te brengen daar een moskee het symbool bij uitstek is van de kwaadaardige ideologie genaamd islam, in dit geval eens te meer daar de bewuste moskee een warm voorstander is van sekse-apartheid?** Zo neen, waarom niet?

  3.
  worden de kiezers geacht om zich te houden aan niet- Nederlandse gebruiken als schoenen uittrekken voor het betreden van het gebouw en deelt u de mening dat dit niet van hen gevraagd kan worden?

  4.
  Beseft u dat door het inrichten van stemlokalen in moskeeën mensen in zekere zin gedwongen worden om deze gebouwen te betreden om hun stem uit te brengen, ook wanneer zij niets met de barbaarse islamitische ideologie te maken wensen te hebben en dat hiermee opnieuw blijkt dat sprake is van islamisering van de Nederlandse samenleving?

  5.
  Deelt u tevens de mening dat hier sprake is van een geheel andere situatie dan wanneer een stemlokaal wordt ingericht in een kerkgebouw, daar een kerk geen symbool is van een kwaadaardige totalitaire ideologie maar van een religie die al vele honderden jaren deel uitmaakt van onze westerse cultuur en daar mede de basis van vormt? Zo neen, waarom niet?

  6.
  Kunt u aangeven of ook in andere Nederlandse gemeenten stemlokalen in moskeeën worden ingericht? Zo neen, waarom niet?

  7.
  Bent u bereid te bewerkstelligen dat geen stemlokalen meer in moskeeën worden ingericht? Zo ja, hoe gaat u dit aanpakken? Zo neen, waarom niet?

  Een discussie met TUIG met een vooringenomen mening is onmogelijk,
  Deze opvattingen en vragen getuigen van een misselijkmakende haat tegen alles wat niet joods/christelijk is .
  Deze vragen getuigen van de de onfrisheid en onsmakelijke opvattingen van deze Partij en hun zienswijze op de samenleving.

 7. Reacties:

  Corine de Ruiter • bijzonder hoogleraar Forensische psychologie • 27.05.09 16:02:

  Ik schrik van de wijze waarop hier zogenaamd namens mij verslag wordt gedaan van een literatuuronderzoek dat ik met collega’s verrichtte in opdracht van het WODC. Ik ben niet geinterviewd door deze journalist, hij kiest selectief citaten uit het onderzoeksrapport en de titel van dit bericht is volledig in strijd met het onderzoeksrapport. In het hele rapport wordt niet over de Islam gesproken! Ik ga een klacht indienen bij Binenlands Bestuur en een rectificatie eisen. Op deze wijze wordt onafhankelijk onderzoek misbruikt voor politieke doeleinden.
  Wordt vervolgd.
  C. de Ruiter

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.