Wilders pleit weer voor uitzetten Marokkanen

De helft van de Marokkaanse jongens heeft voor zijn 22ste jaar een misdrijf gepleegd, blijkt uit een onderzoek van het Tijdschrift van Criminologie. De PVV reageert op de cijfers met harde taal: ‘Oppakken, cel in en land uit!’ twittert PVV-leider Geert Wilders. Zijn partij heeft meteen Kamervragen gesteld over de cijfers en pleit weer voor het instellen van een ‘nationale straatterreureenheid’.

Ook wil de partij dat de straffen worden verhoogd en dat het mogelijk wordt dat de criminele jeugd na hun straf te denaturaliseren. Dan kunnen ze worden uitgezet naar Marokko, ‘zodat ze de straten van Rabat en Casablanca onveilig kunnen maken in plaats van Nederlandse steden’.

7 REACTIES

 1. die geert wilderss is gwn een racist hij WIL ALLEEN BLANK EN BLAUWE ogen
  met z’n zieke weT
  die boyzz zijnn hier opgegroeid geboren ze kenne alleen maar NL
  Die man heeft tbs nodig ouwe doorgedraaide gast
  met z’n rattenogen en bleekmiddel in zijn haar

  love don’t hate

 2. De themaredactie heeft criminologen en migratieonderzoekers om bijdragen
  gevraagd die vernieuwend zijn omdat zij ófwel een nieuw licht werpen op
  criminaliteit van reeds langdurig gevestigde migrantengroepen ófwel de
  criminaliteit belichten van nog weinig onderzochte en/of relatief nieuwe
  migrantengroepen zoals asielzoekers. In Nederland wordt meer dan in België
  onderzoek gedaan op dit terrein, maar in beide landen is het taboe op uitspraken
  over de relatie tussen migratie, etniciteit en criminaliteit tegenwoordig minder
  groot dan enkele decennia terug. De themaredactie is van mening dat de relaties
  tussen criminaliteit en migratie grondige onderzoeksaandacht verdienen, maar dat
  ook kritische discussie nodig blijft om te voorkomen dat het onderzoek ongewild
  bijdraagt aan de uitsluiting van hele groepen migranten, die in meerderheid niets
  met criminaliteit van doen hebben. In dit nummer wordt duidelijk dat de relaties
  tussen criminaliteit en migratie van allerlei aard zijn en dat daar door onderzoekers
  op vele manieren naar gekeken kan worden.Dit artikel beschrijft de geregistreerde criminaliteit onder jongens en meisjes uit
  verschillende herkomstgroepen in de leeftijdsperiode van twaalf tot 22 jaar. We
  maken hierbij gebruik van officieel geregistreerde gegevens met betrekking tot de
  politiecontacten (HKS) van het totale cohort in 1984 in Nederland geboren
  personen. Indeling in herkomstgroepen gebeurde op basis van het geboorteland
  van (een van) de ouders. Onze belangrijkste onderzoeksvragen hierbij zijn: (1)
  welk deel van het geboortecohort 1984 heeft tot het tweeëntwintigste jaar een
  politiecontact? (2) wat zijn de kenmerken van de criminele carrières van deze
  jongeren? (3) wat is de aard en diversiteit van de delicten waarvoor deze jongeren
  worden geregistreerd? en (4) op welke kenmerken verschillen veelplegers en
  recidivisten van incidentele daders? Bij het beantwoorden van deze
  onderzoeksvragen wordt telkens onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen
  en tussen jongeren uit verschillende herkomstgroepen. Onze resultaten laten zien
  dat 23 procent van de mannen en 5 procent van de vrouwen geboren in 1984 tot en
  met het tweeëntwintigste jaar minstens eenmaal in het HKS wordt geregistreerd.
  Jongeren van niet-Nederlandse herkomst zijn oververtegenwoordigd in de
  politiecijfers. Van alle niet-Nederlandse herkomstgroepen zijn mannen van
  Marokkaanse origine het sterkst oververtegenwoordigd: 54 procent van hen komt
  tussen de twaalf en 22 jaar minimaal één keer in aanraking met politie, waarvan
  een derde vijf keer of meer. Ook veel marokkaanse meisjes komen in aanraking met justitie.

  Dit artikel beschrijft de relatie tussen de juridische status van asielmigranten
  (erkende asielmigranten met een verblijfsvergunning of Nederlandse nationaliteit,
  nog in procedure of afgewezen asielzoekers die illegaal in het land verblijven) en
  criminaliteit. Uitgangspunt is dat een zwakke juridische status gepaard gaat met
  sociaaleconomische deprivatie, hetgeen kan leiden tot crimineel gedrag. Op basis
  van administratieve gegevens over asielzoekers en over verdachten van delicten
  vinden we dat afgewezen asielzoekers vaker betrokken zijn bij criminaliteit dan
  asielzoekers in procedure, die op hun beurt vaker als verdachte geregistreerd staan
  dan erkende asielmigranten met een verblijfsvergunning of Nederlandse
  nationaliteit. Ook blijkt dat afgewezen asielzoekers vaker betrokken zijn bij
  ‘overlevingscriminaliteit’ zoals diefstal. Met andere woorden: een zwakke
  juridische status hangt samen met een sterkere betrokkenheid bij criminaliteit, met
  name vermogensdelicten. Bij het bestuderen van het verband tussen sociale
  ongelijkheid en criminaliteit moet rekening worden gehouden met de juridische
  status van migranten als nieuwe dimensie van sociale ongelijkheid.Sinds ongeveer een decennium krijgen politie-instanties in West-Europa af te
  rekenen met (Zuid)Oost-Europese daderbendes die al dan niet tijdelijk in West-
  Europa verblijven, vele eigendomsdelicten plegen en zeer mobiel zijn. De vraag is
  echter hoe men deze mobiliteit moet beschouwen. Gaat het om een tijdelijke
  verplaatsing of is er sprake van migratie? Dit artikel rapporteert over een
  onderzoek onder rondtrekkende daders veroordeeld voor heling. Uit deze
  bevraging bleek dat deze heling zowel in West-Europa als in het thuisland kan
  plaatsvinden. Samen met heling lijkt ook het zwaartepunt van de sociale contacten
  van deze daders op een van beide plaatsen gelegen. Deze heterogeniteit geeft aan
  dat het weinig zin heeft om te proberen dé Oost-Europese bendes te bestrijden,
  omdat het om verschillende dadertypes met een verschillende achtergrond gaat.In dit artikel wordt ingegaan op bewuste migratie voor criminele doeleinden. Twee
  specifieke groepen staan centraal: criminele Britse migranten in Nederland en
  criminele Nederlandse migranten in Spanje. Over dit migratiemotief, in
  combinatie met een focus op westerlingen, wordt in de literatuur weinig
  geschreven. Binnen de opsporingsinstanties is het echter geen onbekend
  fenomeen. Een analyse van 25 afgesloten opsporingsdossiers wijst uit dat binnen
  deze twee groepen migranten belangrijke spilfiguren in de internationale
  drugshandel zijn aan te wijzen. Hoewel het getalsmatig om een klein aantal
  personen gaat, zorgen zij ervoor dat in bepaalde steden of gebieden een illegale
  internationale drugsmarktplaats is ontstaan. Tussen criminele Britten en
  Nederlanders in het buitenland zijn ook verschillen op te tekenen. Britten zijn
  doorgaans als drugsmakelaar actief. Dat wil zeggen, zij bemiddelen voor derden in
  het verzorgen van drugstransporten naar het Verenigd Koninkrijk. Ook hebben de
  Britten in Nederland weinig binding doordat zij hier vrijwel niet investeren en in
  huurhuizen wonen. Nederlandse criminelen in Spanje zijn daarentegen vaak geen
  makelaars, maar leidinggevenden aan criminele samenwerkingsverbanden. Ook
  investeren zij in Spanje door de aankoop van woonhuizen en bedrijven.In de Nederlandse pers wordt straatoverlast vaak gekoppeld aan Marokkaanse
  jongeren. Op basis van een vergelijking van het mediadiscours en het politiek
  discours vanaf ruwweg 1990 met dat in Engeland komt in dit artikel naar voren dat
  de Engelse media de overlastproblematiek niet stelselmatig verbinden met
  migranten, maar eerder met autochtone jeugd. De vraag die dan rijst, is: hoe wordt
  het probleem rond overlast en etniciteit in Nederland en Engeland in het media,
  alsook in het politiek discours geconstrueerd? En verschilt deze constructie met de
  daadwerkelijke problematiek?

 3. Hamid,
  Het is niet te hopen dat ooit jouw kinderen eruit worden gezet en als de regels nog verder worden aangescherpt jij en jouw vrouw er ook bij. Het zijn altijd die anderen, denken types zoals jij en jij en je kinderen zijn zo “netjes”.

 4. haha lukt lekker niet EU laat dat niet toe hahaha en ze hebben ook een nl pasporrt hahaha EU laat de verhogen van de kosten van een verblijs verchuning niet toe laat staan het land uitziten zonder reden

 5. Brinkman moet zich koest houden door Martijn Koolhoven
  MIDDENBEEMSTER – PVV-Kamerlid Hero Brinkman (45) mag zich de komende twee jaar niet schuldig maken aan enig strafbaar feit. Doet hij dat wel, dan wordt hij alsnog vervolgd voor het bedreigen van zijn buurman met een hakbijl.
  Dat gebeurde tijdens een uit de hand gelopen burenruzie.

  Justitie acht de bedreiging ‘bewijsbaar’, maar besluit desalniettemin om het niet tot een proces tegen het PVV-Kamerlid te laten komen. Dat, omdat buurman Smit zelf een aandeel heeft gehad in het escaleren van de burenruzie.

  Henk zegt:
  Kunnen we die niet gewoon het land uitzetten. ?

 6. Uit de gazet van Antwerpen:

  Op zich is dit natuurlijk een onderzoek van niks. 90% van de kleine criminaliteit wordt gepleegd door het plebs (onderkant samenleving) Ook daar zijn immigranten (en dus ook Marokkanen) oververtegenwoordigd. Nogal logisch gevolg dus. Maar wel weer een fijne kop voor in de Televaag, voer voor xenofoben als Wilders en Brinkman die dit ongetwijfeld weer gaan koppelen an moslims (alsof het tuig waar we het hier over hebben 5 x per dag met het hoofd naar Mekka op de grond ligt en wekelijks de moskee bezoekt)

  De uitslag is dus niet onwaar. Het Marokkaan zijn heeft echter niets te maken met het feit dat deze gasten crimineel zijn. laten we eens onderzoeken hoeveel autochtoon plebs er voor hun 22e met de politie in aanraking is geweest. Dan nog zal dat % onder Marokkanen wellicht hoger zijn maar de verschillen zullen wel beduidend kleiner zijn.

  kut onderzoek dus

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.