Reclameborden met uitspraak profeet Mohammed

Uitspraak profeet MohammedIn Utrecht zijn diverse campagneborden waargenomen die de islam promoten. Op een aantal abri’s is de uitspraak van de heilige profeet Mohammed (vzmh) te lezen: “De beste zijn degene die het beste zijn naar hun vrouwen.”

Stichting Tasmim, die achter de actie zit, hoopt met deze borden het imago van moslims te verbeteren.

11 REACTIES

 1. Deze reclametekst is wat een wat losjes verwoorde Jami’ Tirmidhi ahadith (de op een na minst betrouwbare in Soennitische traditie) en natuurlijk geen uitspraak uit de Koran. In de Koran (en in de volgens de Soennieten betrouwbaardere Boekhari en Muslim haditha) staat het allemaal ietsjes anders. Daar lezen we bijvoorbeeld:

  Koran 2:282. “O, gij die gelooft, …blablabla… En roept van onder uw mannen twee getuigen en als er geen twee mannen zijn, dan één man en twee vrouwen van degenen, die u als getuigen aanstaan, zodat, wanneer één der twee vrouwen zich zou vergissen, de ene de andere indachtig moge maken. ..blablabla.. Vreest Allah. Allah schenkt u kennis en Allah weet alle dingen goed.

  Of m.a.w. ” Vrouwen zijn de helft waard van een man” – Mohammed

  Koran 4:3 “En als gij vreest dat gij niet rechtschapen zult zijn bij het behandelen der wezen, huwt dan vrouwen die u behagen, twee of drie, of vier en als gij vreest dat gij niet rechtvaardig zult handelen, dan één of wat uw rechter handen bezitten. Dat is voor u de beste weg, om onrechtvaardigheid te voorkomen.”

  Of m.a.w. “Neem zoveel vrouwen als je wil.” – Mohammed. (Die zijn eigen adviezen nauwgezet opvolgde en trouwde met een 6-jarig meisje en toen ze 9 was seks met haar had toen hij zelf 53 of 54 jaar was – Sahih Al Boekhari 7:62:64)

  Of Koran 4:11. “Allah gebiedt u aangaande uw kinderen: voor het mannelijke kind evenveel als het deel van twee vrouwelijke kinderen, maar als er alleen meisjes zijn, meer dan twee, dan is er voor haar tweederde van de nalatenschap en als er slechts één is, voor haar is de helft. En voor elk zijner
  ouders is er een zesde deel der erfenis, als hij een kind heeft, maar als hij geen kind heeft en zijn ouders van hem erven, dan is er voor zijn moeder een derde deel en als hij broeders en zusters heeft, dan is er voor zijn
  moeder een zesde deel na de betaling van enig legaat, dat hij heeft nagelaten of van (niet vereffende) schuld. Uw ouders en uw kinderen, gij weet niet, wie van hen u het meest tot heil is. Dit is vastgesteld door Allah. Voorzeker, Allah is Alwetend, Alwijs.

  Of m.a.w. “Vrouwen zijn maximaal de helft waard van een man.” – Mohammed.

  Koran 4:34. Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot.

  Of m.a.w. “Mannen zijn de baas over vrouwen, want Allah heeft vrouwen minder goed gemaakt, en je mag ze ook slaan als ze niet willen luisteren” – Mohammed.

  176. Zij vragen om een uitspraak. Zeg: “Allah geeft Zijn uitspraak betreffende
  “Kalalah”: Indien een man sterft en geen kind achterlaat en hij heeft een zuster, dan moet zij de helft van hetgeen hij nalaat ontvangen en hij zal van haar erven (alles) indien zij geen kind heeft. Maar als er twee zusters zijn, dan moeten zij twee derde van hetgeen hij nalaat ontvangen. En als er meer zijn – zowel mannen als vrouwen – dan zal de man evenveel als het aandeel van twee vrouwen ontvangen. Allah legt u dit uit, opdat gij niet zult afdwalen; Allah heeft kennis van alle dingen.

  Of m.a.w. “Luister, ik heb jullie dit nu al een paar keer gezegd vrouwen zijn maximaal de helft waard van een man, knoop dat in je oren!” – Mohammed.

  “Je mag je vrouw beschuldigen van overspel zonder bewijs als je maar 4 keer zweert.” – Mohammed (Koran 24:6)

  “Vrouwen moeten een gedeelte van hun kleren over hun kop trekken.” – Mohammed (Koran 33:59)

  In het midden van de Koude Oorlog zong Sting dat ie er van uitging dat “Russians love their children too” dat is nog niet zo vanzelfsprekend in religie:

  14. O, gij gelovigen, er zijn onder uw echtgenoten en kinderen die uw vijanden zijn, neemt u dus voor hen in acht. En indien gij verontschuldigt en door de vingers ziet en vergeeft; dan is Allah Vergevensgezind, Genadevol.
  15. Uw rijkdommen en uw kinderen zijn slechts een beproeving; doch bij Allah is er een grote beloning.

  Dat doet denken aan de Bijbel, in Mattheus 10 te lezen dat:

  34 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.
  35 Want Ik ben gekomen, om den mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder.
  36 En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn.
  37 Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en die zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig.

  Maar goed met dat soort dingen moet je natuurlijk pas veel later mee aankomen

 2. zolang een bord met “Jezus leeft” niet mag in een islamitisch land, neem ik de zogenaamde vrede en goedheid van de islam niet serieus. Ik vind het een verderfelijke religie die weinig goeds voorbrengt. Meest aardige mensen die dit aanhangen, die het goed bedoelen, maar helaas in een leugen trappen, die hun leven bepaald en vergalt.

 3. Niet de Islam maar de onderontwikkelde achterlijke mannen uit landen als Marokko, Pakistan, SA, de Maghreb moeten heropgevoed worden want zij brengen de Islam de genadeslag toe.

 4. Het is de islam. Het staat ondubbelzinnig in de Koran dat vrouwen minder dan mannen zijn, de helft minder om precies te zijnm en het staat er zelfs in – zwart op wit – dat je ze mag slaan en dat ze doeken over hun kop moeten trekken. Versnummer staan boven, je kunt je Koran erbij pakken en het precies nalezen. Wat je er dus niet in kunt lezen zijn nou precies die reclameteksten.
  Je kunt dus niet tegelijkertijd serieus zijn en beweren dat het niet aan islam zelf ligt. Het ligt wel degelijk aan islam zelf dat het zo fout gaat met islam. Het enige dat islam kan redden is de Koran niet serieus nemen. Dat is wat christenen ook doen met hun Bijbel en naarmate ze de Bijbel losser interpreteren zijn christenen beter in staat zich fatsoenlijk te gedragen. De relatie is opmerkelijk consistent.

 5. Christenen die zich fatsoenlijk gedragen ? Ja, dat zien wij natuurlijk in Afrika, in de Oekranie op de Balkan, in latijn Amerika enz enz. Ach, ga heen met je nonsens

 6. In zoverre -dus nogmaals- christenen hun geloof niet serieus nemen en er los mee omgaan. Christendom bepaalt niet hoe ze over dingen denken, in plaats daarvan vormen ze een mening en gaan daar dan christelijke flauwekul omheen verzinnen. Dat geldt ook voor moslims. Die doen dat ook. Moslims die islam niet serieus nemen zijn beter in mens zijn. Minder geneigd bijvoorbeeld om vrouwen accuzuur in het gezicht te smijten omdat er een pluk haar te zien was. Minder geneigd om homo’s van flats te gooien. Minder moordzuchtig, minder gelovig, betere mensen dus.

 7. Als je precies weet wat er in de Koran staat waarom nemem we niet even detijd met elkaar om het oude evangelie een samen te vergelijken met de Koran ?
  waar zullen we het doen ?
  in Rotterdam in een moskee of een kerk ?
  We kunnen ook gezellig naar een kroeg of koffiehuis.
  Hebben we genoeg kennis en ook de moed om elkaarbte ontmoeten in plaats van elkaar elke keer voor rotte vis iot te maken,
  wie reageert.?

 8. Ik vind het wel leuk op zich om te vergelijken welke van deze twee Heilige Boeken het meest zum kotzen is Henk, het zijn allebei weerzinwekkende gedrochten. Het grote verschil zit hem dan ook niet zozeer in de immorele verwerpelijkheid van de teksten maar in de leesbaarheid ervan. En dan wint de Bijbel het toch. Alhoewel er zelfs met de beste bedoelingen nauwelijks doorheen te ploeteren valt en het volgen van de grote wijzer van een klok spannender is, onderhoudender en intellectueel meer uitdaging biedt dan het lezen van de Bijbel wint het op dat gebied gemakkelijk van de Koran. Het verklaart misschien ook een beetje waarom veel islamitische landen het percentage analfabetisme zo hoog is. Ik zou dat denk ook verkiezen in een land waar dit het enige verkrijgbare boek is.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.