Politieke kwestie houdt Ikea dicht in Marokko

Ikea in MarokkoMarokkanen moeten nog even wachten op de eerste Ikea winkel in Marokko. Dinsdag zou in een voorstad van Casablanca de eerste vestiging opengaan, maar doordat de vergunningen nog niet in orde zijn, blijft de winkel nog dicht.

Het is onduidelijk wat er precies mis is met de papieren. De Marokkaanse autoriteiten gingen daar maandag niet verder op in.

Volgens lokale Marokkaanse kranten wordt de Zweedse meubelgigant geweerd omdat Zweden plannen heeft om te erkennen dat de onafhankelijkheidsbeweging Polisario-Front een eigen staat wil in de Westelijke Sahara. (Bron/ lees verder: La Nouvelle Tribune)

17 REACTIES

 1. openen die Ikea; de sahara los je niet op door de een Ikea dicht te houden!!

  sahara kwestie is op te lossen door na te gaan hoe de kwestie is ontstaan: kolonialisme; marokko reikte tot timboektoe…..

 2. openen die Ikea ? de sahara los je niet op door de een Ikea dicht te houden!!
  sahara kwestie is op te lossen door na te gaan hoe de kwestie is ontstaan: de bezetting door Marokko en het naast zich neerleggen van VN resoluties om een referendum te houden waarin de West Saharaanse bevolking zich kan uitspreken voor zelfbeschikking.

 3. een land dat van je was kun je nooit “bezetten” maar terugwinnen……Peter,eerst je verdiepen in de materie dan pas een reactie schrijven svp, je bent een verspilling van tijd voor de mensheid.

 4. Precies wat de Joden ook van Israel zeggen. Was van hen. Beloofd door Allah toen ie nog Jahweh heette. Kunnen ze dus niet bezetten. Moeten ze dus terugwinnen van Palestijnen.
  **
  Kunnen islamozorro en ziozorro lekker verder kwebbelen over bezettingslogica.

 5. Nee fritz is niet vergelijkbaar, het was beloofd onder voorwaarden aan de israelieten maar ze voldeden er niet aan (oa geloven en volgen van profeten, nou ze gingen dus profeten killen) je kent het vehaal van Jezus du hoef je niets te vertellen: dus weg beloofde land…

 6. Ken je een beetje de t oude testament?

  ooit dit gelezen?

  In the wilderness, the people’s fear leads to a failure to trust God. As a result they rebel against God’s plan for them to enter the land he promised to Abraham, Isaac, and Jacob (Deut. 1:7-8). God had brought Israel out of slavery in Egypt, given the law at Mt. Horeb (Sinai), and brought the people swiftly to the borders of the promised land (Deut. 1:19-20). Moses then announces it is time to enter the land, but the people are fearful of the Amorites who occupy the borders. They convince Moses to send a scouting expedition as a matter of prudent planning. The scouts return with a good report of the land. At this point the people’s true concern is revealed—they are afraid. “The people are stronger and taller than we; the cities are large and fortified up to heaven,” they tell Moses, adding that “our hearts melt” (Deut. 1:28). The people do not trust God to fulfill his promises, so they refuse to follow his commands.

  God’s response is severe. “Not one of these—not one of this evil generation—shall see the good land that I swore to give to your ancestors” (Deut. 1:35).

 7. Je kan me altijd overtuigen. Je hoeft enkel maar bewijzen wat je beweert. Als je mij wilt overtuigen van religieuze kolder is er geen enkele hoop. Ik ben daar gewoon te intelligent voor.

 8. dus je gelooft niet in het bestaan van een God?

  toevallig is de aarde de enige bewoonbare planeet temidden van alle planeten?

  alle religies in de wereld kennen een “aanbidding” van een god of goden dus er moet wel iets zijn dat “hoger” is dat wordt wordt aangebeden; de werking van je lichaam, je afweersysteem, je stofwisseling zet je dat niet aan t denken? wie zorgt er voor jou dat die bacterieen niet allemaal naar je gaan maag gaan? zijn dat niet tekenen voor je dat er iemand voor je “zorgt” ook al ben je er onbewust van? die vruchten die voor je groeien in de bomen en het heldere water (vroeger, nu is t evrvuuild) dat stroomde in de rivieren; is dat niet voor jou?

  die vrouw die bestaat waar je mee plezier beleeft; is dat niet voor jou?

  de sterren aan de hemel; zijn die er niet voor jou om ook ’s nachts niet te verdwalen?

  die zon die dagelijks opkomt is die er niet om je overdag van licht te voorzien, om actief te zijn?

  de heilige boeken die er zijn zoveel duizenden jaren vertellen gelijksoortige verhalen, toeval?

 9. Nee uiteraard geloof ik niet in Goden. Het idee van het bestaan van Goden is totaal absurd. En Goden met oneindige eigenschappen, als bijvoorbeeld die tegelijkertijd alwetend, al goed en almachtig zijn alwetendheid, al-goedheid, zijn logisch in zichzelf contradictoir. Dat hele concept was al doorzien door Epicurus. Ook is vrije wil logisch strijdig met alwetendheid (je kunt geen universum hebben waar vrije wil tegelijkertijd kan bestaan met het kunnen kennen van de toekomst. De kennis moet namelijk noodzakelijk betrekking hebben op het universum waarin die vrij wilsbeschikking toekomstig zal worden gerealiseerd.) Daarnaast heb je het probleem van het kwaad en daarmee verwant het probleem van het scheppen van het imperfecte, zoals opgemerkt door Aristoteles: een God die perfect is schept niet. Een God kan niet de perfectie van het totale systeem God + schepping perfecter maken dan God in zichzelf al was. We weten dat de schepping niet perfect is en zelfs gelovigen zijn daarvan doordrongen: dat is waarom ze vrije wil aanvoeren als excuus voor de onmacht of kwade wil, of sadisme van hun God. Vrije wil is dus – nogmaals – niet verenigbaar met het bestaan van een alwetende God. En een God die sommige dingen niet weet is minder perfect dan een God die alles weet.
  Enzovoort enzovoort. Het idee van een God is niet iets wat ik serieus kan nemen als zijnde hebbende enige realiteitswaarde.
  ***
  Daarentegen is het nadenken over de grote vragen des levens en van het bestaan van alles of zelfs het bestaan van iets, zeker een goed ding. Zeker als je het aanzet tot een zoektocht naar antwoorden die ook echt waar zijn in plaats van religieuze zoethoudertjes. Dit betekent wel dat je er daadwerkelijk ook echt achteraan moet. Je moet je verdiepen in wetenschap en iets weten over de funderingen van kennis dat je kan vertrouwen ook echt waar te zijn. Je moet dus iets weten over de epistemologische funderingen van kennisverwerving, iets over wetenschapsfilosofie m.a.w.
  **
  Als je met mij wilt praten over biologie – fysiologie, evolutie of ecologische systemen, iets over astronomie, misschien iets over kosmologie zou ik je willen aansporen dat eerst goed te bestuderen. Het is niet alleen machtig interessant, het scherpt je denkvermogen en maakt je een completer mens met een groter besef van je plaats in de orde der dingen. Het vergroot je verwondering en achting voor het universum en alle dingen die daarin zijn. Bij ware kennis van de natuur is godsdienst kinderachtig en kleinzielig, religiositeit is dan iets om medelijden mee te hebben.

 10. Als je Epicurus eerbij haalt okay, Epicurus heeft zelf aangegeven dat er goden bestaan (dus meerdere, ik ze alleen 1 en dat wil je niet eens geloven)…

  Wij mensen weten in principe niet zoveel; wij krijgen berichten van daarboven om ons op weg te helpen: Thora, Bijbel Kuran etc.

  Hoe kennen we nou weten of God almachtig is of alwetend of welke andere perfecte naam dan ook? dat kunnen we niet weten. Met ons verstand kunnen we er ook niet makkelijk bij…maar via deductie kunnen we bepaalde dingen toch ontdekken!

  Voorbeeld: we weten nu wel via de Biologie, chemie dat we bestaan uit atomen etc.na een reactievergelijking zie je dat atomen anders gerangschikt worden maar NIET verdwijnen, we zeggen dan in de chemie, boten vergaan schepen vergaan maar atomen blijven altijd bestaan! Dit geeft je meteen inzicht in over “eeuwigheid” van materie en ook wat er na je dood toch wel kans is op een wederopstanding (is gewoon effe de atoomjes weer in jou volgorde rangschikken)!!

  de wiskunde bijv leert je ook het verschijnsel “oneinding”: neem bijv asymptomen,die gaan zo lang door tot het oneindige, je hebt daar een symbool voor “infinity”…

  de biologie geeft je heel veel duidelijke voorbeelden dat niet JIJ de contrôle hebt over jouw lichaam maar iets anders…. bijv afweersystemm, ademhaling, zenuwstelsel….

  verder leer je dat je lichaam een verouderingsproces kent: je bent als het “ware geprogrammeerd” wanneer je ouder gaat worden…dat proces wordt actief veroorzaakt:als het actief veroorzaakt worden dan weet je dat het ook mogelijk is dat dat verouderingsproces uitgeschakeld kan worden….maw je gaat eeuwig leven…..en dat is het leven na je dood, wederopstanding en eeuwig leven….

  zo zie je wetenschap en religie hebben raakvlakken, en misschien probeert de wetenschap je te vertellen te geloven in je God…..

 11. De door mij genoemde drie eigenschappen van Goden die oneindigheden inhouden zijn axioma in christelijk en de islamitisch apologetiek. Deze eigenschappen en de axioma dat God een persoon is en onveranderlijk en oneindig bestaat in het verleden en toekomst en ook noodzakelijk bestaat en de wereld heeft geschapen en als je geen Deist bent moet je verder ook nog aannemen dat God is geïnteresseerd in mensen. in Als je twijfelt aan de almacht, alwetendheid en algoedheid van Allah ben je geen islam en is jouw God niet Allah. Vind ik verder prima, maar dat moet je dan maar eens gaan bespreken met een godsdienstfilosoof die wat verder is ingewijd in de islamitische apologetiek of dit doet voor zijn beroep. Als je van je eigen Godsdienst niet eens over dergelijke basiskennis beschikt waarom zou ik dan als atheist geïnteresseerd moeten zijn om jou daarin te onderwijzen?
  ***
  Atomen blijven overigens niet altijd bestaan. Alle isotopen van alle elementen zijn onderhevig aan radioactief verval. Het enige deeltje waarvan dit niet volkomen vaststaat is het proton. Neutronen vervallen in atoomkernen door Beta-verval en vrije neutronen zijn erg instabiel. Vervallen gemiddeld in ongeveer 14 minuten in een proton een positron en een anti(electron)neutrino. De halfwaarde tijd is dan dus ongeveer 10 minuten.
  ***
  Via deductie kun je trouwens niet iets nieuws ontdekken. Deductie is de logische vorm waarin je uit bepaalde aannamen (axioma) die verder niet zijn afgeleid via een aantal logische regels een conclusie kunt baseren die gegarandeerd waar is alleen wanneer je aannamen gegarandeerd waar zijn. De waarheidswaarde van je conclusie is dus afhankelijk van de waarheidswaarden van je axioma en je hebt dus automatisch een beperking aan de betrouwbaarheid van je conclusies. Een voorbeeld die daarvan vaak wordt gegeven is bijvoorbeeld de Euclidische wiskunde dat rust op een beperkt aantal axioma waaronder bijvoorbeeld dat evenwijdige lijnen elkaar nooit snijden. Dat is dus alleen waar in het uitzonderlijke geval dat je spreekt van een volkomen vlakke geometrie. In de natuur komt dit niet of nauwelijks voor. Twee evenwijdige lijnen op een bolvormig object, bijvoorbeeld de Aarde, snijden elkaar gegarandeerd. Dat illustreert dus de beperkte toepasbaarheid van axiomatisch deductieve systemen om überhaupt betrouwbare kennis op te kunnen baseren, laat staan dat het nieuwe kennis genereert.
  ***
  In de wiskunde is het begrip oneindigheid een abstractie, d.w.z. het is geen concreet getal. Je hebt bovendien ook klassen van oneindigheden. Sommige oneindigheden zijn namelijk grotere oneindigheden dan andere: de kardinaliteiten van de verzamelingen zijn niet identiek. Dat heeft te maken met de mogelijke correspondenties tussen elementen uit de vergelijken verzamelingen (Cantor.) Zo zijn er bijvoorbeeld meer getallen die behoren tot de verzameling van reële getallen (R) dan van natuurlijke getallen (N.) De kardinaliteiten van verzamelingen met oneindig veel elementen wordt aangeduid met de Hebreeuwse letter Alef. Een asymptoot in de grafische weergave van een bepaalde functie kun je op die manier ook abstraheren, in de praktijk echter is dat boven een bepaalde limiet helemaal niet interessant.
  ***
  Dat cellen verouderen is celbiologisch en biochemisch en ook chemisch goed te verklaren. Wanneer cellen geprogrammeerd afsterven (apoptose) in dieren of planten worden ze afgebroken en deels hergebruikt. De cellen gaan niet naar de hemel als ze in Allah geloven en gaan ook niet naar de hel als ze niet in Allah geloven. Ze gaan gewoon dood en houden op met bestaan. Nieuwe cellen komen in hun plaats door celdeling. Waar er eerst een cel was zijn er nu twee. De nieuwe cel is niet geschapen uit het niets door Allah. Het bestond ook nog niet vóór de celdeling. Het was er gewoon nog niet. Er is geen aparte metafysische realiteit voor cellen die niet meer bestaan en cellen die nog niet bestaan. Hetzelfde geldt ook voor organismen in het groot. Als jij dood gaat en je hersenactiviteit houdt op besta je niet meer. Je bestond nog niet toen je moeder je vader nog niet kende. Je bent in de baarmoeder van je moeder door celdelingen, celdifferentiatie, celmigratie tot een geïntegreerde verzameling van functionerende organen een organisme geworden uit een spermacel en een eicel. Op geen enkele biologisch, fysisch of metafysisch principiële manier verschillend in werking van dat van de totstandkoming van een veulen in een drachtige merrie wordt gemaakt of een puppie in de baarmoeder van een teef.
  En als je dood gaat ben je in dezelfde staat als je was voordat je geboren was. Namelijk niet bestaand. Er heeft ook gedurende de tijd dat je bestaan hebt geen essentie van jouw individualiteit bestaan. De schijnbare continuïteit van jouw individualiteit is historisch en verhalend van aard, niet de essentie van een onveranderlijke entiteit.

 12. ben wel bekend met die filosofische problemen maar heb nie tzo veel tijd om hier een pennestrijd te Voeren….

  wat nu als er iemand verschijnt anno de 7 eeuw na CHR. die dingen verteld die pas in de 20ste eeuw zijn ontdekt door de wetenschap? wat is reactie daarop?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.